Langhus 5 km


Start og sekretariat ved Haugjordet ungdomskole

For det meste mest sti, noe asfalt