Dann eget bedriftsidrettslag

Et eget bedriftsidrettslag er et viktig verktøy for bedrifter som verdsetter god fysisk og psykisk helse hos sine ansatte. En perfekt arena for å bygge omdømme, lagfølelse,  trivsel og mestring blant kollegaene på jobben.

Dere bestemmer selv hva dere vil drive med. Stafett, fotball, yoga, padel, bowling, løpekurs eller fjellturer? Alle trenger heller ikke gjøre det samme. 

Medlemmene i bedriftsidrettslaget får rabatt på hele vårt aktivitetstilbud. Og tilgang til en egen nettside som forenkler kommunikasjonen med medlemmene. 

I tillegg utvikler og støtter dere en ideell organisasjon. Hvor alt går tilbake til å skape livslang aktivitetsglede for voksne over hele landet.

Et strategisk ledelsesverktøy

For å utløse alle synergier hjelper det at bedriften setter av midler til bedriftsidrettslaget. Beløpet er fradragsberettiget. Avkastningen blir mangedoblet: 

  • Økt trivsel og styrket arbeidsmiljø - styrker psykisk helse, fellesskap, inkludering og relasjoner på tvers av avdelinger og arbeidsoppgaver.

  • Læring gjennom mestring - styrker motivasjon, strategisk tenkning, konkurranseånd og samarbeid i utfordrende situasjoner.  

  • Bedre helse, mindre sykefravær, økt lønnsomhet - øker energinivå, hjelper ansatte til mer kontinuitet og variasjon i treningen, reduserer stress, helseproblemer og høyt sykefravær.   

  • Employer branding, omdømme og bærekraft - bygger identitet og et positivt syn på arbeidsplassen, lettere å rekruttere og beholde gode ansatte. Fremmer bærekraftsmål innen god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og mindre forbruk.
     

Alle argumentene i presentasjonsform

Hvordan går vi frem?

Bedriftsidrettslaget er en selvstendig organisasjon som drives av medlemmene. På årsmøtet hver vår bestemmer dere hva dere ønsker å gjøre og hva som skal være årets egenandel og medlemskontingent, minimum 50,- kr. 

Dere trenger 3 personer til styret og minst 10 kollegaer som vil være medlemmer. Partnere og barn over 15 år kan være medlemmer om dere ønsker. 

Image of a woman taking a photo.


1. Inviter til stiftelsesmøte i lunsjen. Fyll inn gule felter i de to malene dere trenger. Send de signerte dokumentene som PDF til medlemsservice@bedriftsidretten.no

Stiftelsesprotokoll for Bedriftsidrettslag.docx
Vedtekter og lovnorm for Bedriftsidrettslag.docx

2. Vi i Bedriftsidretten får søknaden godkjent i Norges Idrettsforbund. 

3. Dere søker så Brønnøysund om et organisasjonsnummer. Og oppretter en bankkonto i valgfri bank. NIF samarbeider med Sparebank 1 som forklarer det enkelt.

4. Velg et medlemssystem dere vi bruke, vi veileder dere. Klar til oppstart av aktivitet!

Carl Fredrik

Kjetil Olsen Haugelund
Jeg hjelper dere i hele prosessen!
Mobil 930 66 765
medlemsservice@bedriftsidretten.no