Bowling

I Oslo og Akershus tilbyr vi bowlingserier i Asker og Bærum, Follo, Oslo og på Romerike. Det arrangeres også mindre turneringer i flere av sonene. Informasjon om turneringene og påmeldingskjemaer legges ut fortløpende.
Asker og Bærum
Serien spilles fra høsten til våren og det er 3 spillere som deltar på hvert lag, men det er lurt å registrere flere spillere som bytter på å spille kampene gjennom sesongen

Påmelding

Bowling_AB_invitasjon 2023_2024.pdf

Follo
Serien spilles fra høsten til våren og det er 3 spillere som deltar på hvert lag, men det er lurt å registrere flere spillere som bytter på å spille kampene gjennom sesongen.

Påmelding 

Bowling-Follo-invitasjon-2023-2024.pdf


Oslo
Seriespill på Lucky Bowl Veitvet spilles på mandager og torsdager. Det er både serie for lag med 4 spillere og lag med 3 spillere.

Påmelding

Innbydelse bedriftsbowling 2023-2024 3 manns lag.pdf

Innbydelse bedriftsserien bowling 2023-2024 4 manns og damer.pdf


Romerike
Seriene spilles fra høsten til våren og det er 3 spillere som deltar på hvert lag, men det er lurt å registrere flere spillere som bytter på å spille kampene gjennom sesongen. Det arrangeres også turneringer som går over kortere tid.

Påmelding

Bowling_Romerike_invitasjon_2023_2024.pdf

Mer informasjon om bowlingaktivitetene finner du i listen over arrangementer nedenfor. De ulike arrangementene publiseres i listen etter hvert som arrangementtidspunktene er satt. Bowlinghallene legger godt til rette for å ivareta koronavettreglene slik at alle kan spille sine kamper på en god og forsvarlig måte, dette setter vi som arrangør stor pris på. Vi forventer at alle våre spillere viser hensyn og tar smittevern på alvor!

Vi satser på full aktivitet slik vi er vant til, samtidig som vi må rette oss etter koronavettreglene som til enhver tid er gjeldene. 


Søknad om dispensasjonDe fleste av aktivitetene i regi av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets arrangeres i et samarbeid mellom kretsens frivillige og kretsadministrasjonen.  Kretsadministrasjonen har åpningstid fra 08.00-15.45 (sommertid fra 08.00-15.00).


Under finner du kontaktinformasjon for all bowlingaktivitet i Oslo og Akershus. Kontakt administrasjonen for spørsmål om aktivitet dersom ikke annet er spesifisert i arrangementsinformasjonen.


Asker og Bærum


Kretsadministrasjonen


oa@bedriftsidretten.no
Follo


Kretsadministrasjonen


oa@bedriftsidretten.no
Oslo


KretsadministrasjonenTore Stokdaltlf. 22 57 97 73
tore.stokdal@bedriftsidretten.no
Romerike


Kretsadministrasjonen


oa@bedriftsidretten.no
Bowlingutvalget
Jarle Amundsen
mob. 996 39 840
jarle.amundsen@live.no


Arrangement

Når Navn
Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket