Volleyball

PÅMELDING SESONG 2024/2025

OABIK gir deg og dine arbeidskollegaer eller kamerater muligheten til å spille volleyball – i organiserte former. Vi garanterer en passe dose av både mosjon og moro – sammen med gjengen din og andre lag.

Her handler det ikke (bare) om å vinne, men om å delta – og ha det gøy! Vi kan tilby kamper mot andre bedrifter – i innendørshall og med dommere.

PÅMELDINGSFRIST FOR SESONGEN 2024/2025 ER 8.JULI

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets ønsker alle nye og gamle volleyballag varmt velkommen til volleyballserien 2024/2025. Vi ønsker oss mange fine og spennende kamper. Og ikke minst ha hyggelig samvær med kollegaer og venner.

Serieformer:
 
Herrer: 6 spillere på banen. Det tas forbehold om nok påmeldte lag. Blir det for få herrelag, vil de få tilbud om å spille i mix-serien.
Mix:       6 spillere på banen, max. 3 herrer på banen samtidig og minimum 1 damespiller på banen til enhver tid.
Damer: 6 spillere på banen. Det tas forbehold om nok påmeldte lag. Blir det for få damelag, vil de få tilbud om å spille i mix-serien.

Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i sesongen 2023/2024. Nye lag starter vanligvis i laveste divisjon, men dersom det blir ledig plass i en høyere divisjon, kan det la seg gjøre å bli plassert høyere om det er ønskelig.
 Det spilles i utgangspunktet enkel serie, men dette avhenger av antall påmeldte lag. Kampene spilles på hverdager mellom kl. 18:00 og 23:00, og det spilles fortrinnsvis i Ekeberg Idrettshall.

Medlemskap og tilknytning
Lag som ønsker å delta, må enten ha medlemskap i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets, eller signere en tilknytningsavtale Tilknytningsavtale (bedriftsidretten.no) for sesongen. I stedet for medlemskontingent på tilknyttede lag betale en tilknytningsavgift. Denne er for tiden kr. 3850,-. Søknad om medlemskap finner du på vår nettside Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no)

Hvem kan delta:
 
Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller «aktivt» for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer/partner og barn (over 15 år) av ansatte delta dersom disse ikke spiller «aktivt». Etter fylte 30 år kan disse spille.
 Har ikke bedriften nok spillere, er det mulig å stille felles lag med ett, eller flere bedriftsidrettslag.

Dispensasjon:
 
Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller «aktivt» i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for «aktive» spillere under 30 år, men kan søke for de om de har fylt 30 år.

 

Startkontingent for serien:
Kr. 11.350,-  for de lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon
Kr. 12.250,-  for de lag som ikke stiller med dommer til kretsens disposisjon.
 Faktura på startkontingent blir ikke sendt de påmeldte lag før vi er sikre på at serien kan starte.

Forsikring:
 
Det er en obligatorisk behandlingsforsikring på kr. 2.500,- pr. lag som også er inkludert i startkontingenten. Se Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no) om behandlingsforsikringen. Alle spillere må registreres i KlubbAdmin med navn, fødselsdato (dd.mm.år) e-postadresse, postnummer og mobilnummer. Lagleder er pliktig til å gjennomføre registreringen før sesongstart, slik at forsikringen skal være gyldig.

Vi kommer til å invitere til et digitalt møte før sesongstart for å bistå dere med registreringen av spillere, og bruk av appen «Min Bedriftsidrett».

Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et purregebyr. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingent. De som eventuelt trekker seg etter at serien er startet, vil i tillegg bli belastet med et gebyr på kr. 2500,-.

Dommeravgift:
 
Dommeravgift kommer i tillegg, og er på kr. 450,- pr. kamp, pr. lag.
 Veilederavgift er på kr. 1000,- pr. lag, pr. sesong.
 Laget vil motta egen faktura på dommeravgift og veilederavgift når serien er ferdig oppsatt, og vi vet hvor mange kamper hvert enkelt lag vil få gjennom sesongen.
 
Vi tar forbehold om det blir nok dommere til å gjennomføre serien på en tilfredsstillende måte.


Ny resultatservice:

1. div mix

2.div mix

3.div mix

4.div mixKontaktperson på kontoret:


Reidun Bjørtomt

Tlf. 477 00 783

 Mail: Reidun.bjortomt@bedriftsidretten.no

Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket