Innebandy

PÅMELDING SESONG 2024/2025

Spill innebandy! En aktivitet som sprer glede og godt humør – og øker konkurranseinstinktet!

Har du lyst på litt mosjon – og ikke minst moro – sammen med kollegaer fra jobben eller med vennegjengen? Hvorfor ikke spille innebandy? OABIK gir dere muligheten til å spille innebandy og konkurrere mot andre lag. Her handler det ikke først og fremst om å vinne, men om å delta og ha det gøy!

Vi kan tilby dere kamper mot andre bedrifter, haller og dommere. Vi arrangerer serier med både store og små mål – og for både damer og herrer.

NYTT TILBUD SESONG 2024/2025

Vi tilbyr egen serie med 3v3 innebandy fra høsten 2024, det er 3 spillere på banen av gangen.
kampene spilles på små mål uten keeper og varer i 15 min.
Vi setter opp avdelinger med 4/5 lag slik at alle får spilt minst 3 kamper hver runde.

Fakta om innebandy-sesongen

 • Sesongen varer fra september - april
 • Serien spilles i Ekeberghallen
 • Seriespill: Menn store mål m/keeper (5 utespillere + målvakt)
 • Seriespill: Menn små mål u/keeper (5 utespillere)
 • Damer kan delta i herrelag
 • Kampvarighet: 2 x 20 min gjelder alt seriespill
 • 2 dommere pr. kamp
 • Eget 3v3 seriespill fra høsten 2024


Medlemskap og tilknytning

Lag som ønsker å delta, må enten ha medlemskap i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets, eller signere en  Tilknytningsavtale for sesongen. I stedet for medlemskontingent på tilknyttede lag betale en tilknytningsavgift. Denne er for tiden kr. 3850,-. Søknad om medlemskap finner du på vår nettside Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no)

Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til ett lag, mulighetene er mange. Kontakt oss gjerne på oa@bedriftsidretten.no

Hvem kan delta:
 
Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller «aktivt» for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer/partner og barn (over 15 år) av ansatte delta dersom disse ikke spiller «aktivt». Etter fylte 30 år kan disse spille.
 Har ikke bedriften nok spillere, er det mulig å stille felles lag med ett, eller flere bedriftsidrettslag.
Vennelag kan også delta som aktivitetslag og da tegne en tilknytningsavtale med kretsen.

Dispensasjon:
Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller «aktivt» i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for «aktive» spillere under 30 år, men kan søke for de om de har fylt 30 år.

Startkontingent for serien sesong 2024/2025:

 • Små mål og store mål serien: Innen 15.juni Kr. 18 000,-  (inklusiv behandlingsforsikring)
 • Små mål og store mål serien: Etter 15. juni Kr. 18 700,-  (inklusiv behandlingsforsikring)
 • 3v3 mix: kr. 9060,- (inklusiv dommerhonorar og behandlingsforsikring)
   

Forsikring:
 
Det er en obligatorisk behandlingsforsikring på kr. 2.500,- pr. lag som også er inkludert i startkontingenten. Se info om behandlingsforsikringen i hjemmesiden. Alle spillere må registreres i KlubbAdmin med navn, fødselsdato (dd.mm.år) e-postadresse, postnummer og mobilnummer. Lagleder er pliktig til å gjennomføre registreringen før sesongstart, slik at forsikringen skal være gyldig.

Vi kommer til å invitere alle lagledere til et digitalt møte før sesong start for å bistå dere med registrering av spillere og bruk av appen «Min bedriftsidrett».

Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et purregebyr. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingent. De som eventuelt trekker seg etter at serien er startet, vil i tillegg bli belastet med et gebyr på kr. 2.500,-.

Dommeravgift:
 
Dommeravgiften kommer i tillegg, og er på kr. 460,- pr. kamp, pr. lag.
 Laget vil motta egen faktura på dommeravgift når serien er ferdig oppsatt, og vi vet hvor mange kamper hvert enkelt lag vil få gjennom sesongen.
 Vi tar forbehold om det blir nok dommere til å gjennomføre serien på en tilfredsstillende måte.

Registrering av spillere


Søknad om dispensasjon

For mer info om innebandy vennligst kontakt:

Moussa Elkam

Tlf: 94 16 15 77

Epost: moussa.elkam@bedriftsidretten.no


Her finner du kampreglement, spilleregler samt regler for flytting av kamper


Kampreglement innebandy

Spilleregler for innebandy gjeldende fra1.juli 2018

Regelendringer 01.07.2018

Møteplass ved evakuering Viktig info!

Flytting av kamper: Søknad om flytting av kamper må sendes OABIK 2 uker før kampdatoen, flytting av kamper medfører et gebyr på kr. 1600,- pr. kamp. (Gebyret dekker nytt dommerhonorar og ny baneleie)

Uteblivelse fra kamper: Hvis et lag absolutt ikke kan stille til en seriekamp, må laget varsle OABIK og motstanderen senest en dag før kampdato, lag som ikke varsler blir ilagt en bot på kr. 1500,-. Lag som gir sen beskjed blir ilagt en bot på kr. 750,-.

Når Navn
Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket