Medlemskontingent

Medlemskontingent priser 2023


Registrerte bedriftsidrettslag

Grunnkontingent på kr 3810,- + kr 50 pr registrerte medlem. Maks pris opp til 450 medlemmer.


Bedriftidrettslag som ikke er registert med antall medlemmer i Samordnet rapportering:

Faktureres etter antall ansatte i bedriften:

1-15 ansattekr 5 42016-49 ansattekr 6 38050-99 ansattekr 7 700100-199 ansattekr 9 950200-299 ansatte kr 12 630300-399 ansattekr 16 050400-499 ansattekr 17 120500-999 ansattekr 18 7251000-1999 ansattekr 30 000Over 2000 ansattekr 45 000Ingen lag faktureres mindre enn basiskontingenten, kr. 3810,-


Har du noen spørsmål angående medlemskontingent? Ta kontakt med stein.aker@bedriftsidretten.no