Rinkbandy

Påmelding sesong 2024/2025 - Asker og Bærum
Påmelding sesong 2024/2025 - Osloserien

Rinkbandy er en blanding mellom ishockey og bandy. Man bruker bandyball og krumme bandykøller og spillet foregår på ishockeybane.

PÅMELDINGSFRIST FOR SESONGEN 2024/2025 ER 15.JUNI

Søknad om dispensasjon


Asker og Bærum

Det spilles dobbel serie som gir ca. 14 kamper pr. lag avhengig av antall påmeldte lag.  
Alle kamper dømmes av 2 dommere. Serien er åpen for både Bedriftsidrettslag og vennelag.

Hvem kan delta:

Bedriftsidrettslag - Lag som består av ansatte som er medlem av et bedriftsidrettslag, ansattes ektefelle/samboer/barn over 15 år og inntil halve laget med spillere på dispensasjon. Aktive spillere som er ansatt i den bedriften laget representerer.
Aktivitetslag/vennelag - Personer kan danne aktivitetsgrupper dersom de ikke har mulighet til å være medlem i et bedriftsidrettslag. Aktive spillere må være fylt 30 år for å kunne delta på Aktivitetslag / vennelag.
 NB! Tilknytningsavgift tilkommer, se påmeldingen. Avgiften er for tiden 3.850,-
 
Pris for serien: Kr. 20.000,- pr. lag inkludert OABIKS behandlingsforsikring.
 
 Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten.
 Se  
https://oa.bedriftsidretten.no/p/6423/Oslo for informasjon om skadebehandlingsforsikring. Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong.
 Laget må melde inn alle sine spillere til OABIK med navn, fødselsdato (dd.mm.år),
 e-postadresse, adresse og mobiltelefon. Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen.

 
 I tillegg kommer dommeravgift kr. 350,- pr. kamp/lag.
 NB! Påmeldte lag hefter for betaling etter påmeldingsfristens utløp!

Lag som ikke stiller med dommer, må betale et gebyr kr. 4.000,- som brukes til utdanning og drift av Dommerlauget. Nye lag er fritatt fra dette gebyret de 2 første sesongen de deltar!
 
Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften.
 Lag som trekker seg etter at serien er startet vil bli ilagt et gebyr på kr.2.500.-

Seriestart medio oktober
- Max 12 spillere på hvert lag.
- 6 spillere er på banen til enhver tid (inkludert keeper).
- 2x20 minutters omganger.
- 2 dommere per kamp
- Kampdager mandag t.o.m torsdag

Oslo

Serieform:

 • Serieformen bestemmes ut ifra antall påmeldte lag
 • Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i forrige sesong
 • Det legges opp til at kampantallet blir ca. 9 kamper i perioden oktober – mars.
 • Kampene spilles på mandager og torsdager kl. 21.00 og 22.00.
 • Det kan bli noen søndagskamper kl. 19.00 og kl. 20.00 hvis is situasjonen krever det.
 • Kampene spilles i Grünerhallen og eventuelt andre tilgjengelige haller.
 • Sesongen varer fra oktober til mars.
 • Max 12 spillere på hvert lag.
 • 6 spillere er på banen til enhver tid (inkludert keeper).
 • 2x20 minutters omganger
 • 2 dommere per kamp


Hvem kan delta:
 Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke.
 I  tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”.  Etter fylte 30 år kan disse spille.

Dispensasjon:
 
Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag.
 Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år.
 Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år.

Startkontingent for serien:
 
Kr.18.500.- for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon.
 Kr 19.250.- for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon.

Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet et purregebyr. Det tas forbehold om økning av startkontingent hvis Oslo Kommune øker leieprisen i ishallene.

Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften.
Lag som trekker seg etter at serien er startet vil bli ilagt et gebyr på kr.2.500.-

Dommeravgift:
 
Dommeravgift kommer i tillegg med kr. 450.- pr kamp.
 Faktura vil bli sendt når serieoppsettet er klart.  Laget får ikke spille før avgiften er betalt. Vi tar forbehold om at vi får nok dommere.

Forsikring:
Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten.
Prisen er kr. 2.500,- pr. lag for sesongen.
Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong.
Laget må melde inn alle sine spillere til OABIK med navn, fødselsdato (dd.mm.år),
 e-postadresse, adresse og mobiltelefon. Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen.
KretsadministrasjonenStein Akerstein.aker@bedriftsidretten.no90 98 15 84