Håndball

Påmelding sesong 2024/2025

OABIK tilrettelegger og arrangerer håndballserier for bedriftslag. Mange har spilt håndball i oppveksten, har mange gode opplevelser og minner fra håndballbanen – og får lyst til å ta i bruk gamle "kunster" igjen. Vi gir deg og dine arbeidskollegaer og kamerater muligheten til å spille håndball mot andre bedriftslag. God mosjon, spenning og sosialt felleskap er resultatet. På tide å kjenne litt på de gode, gamle følelsene og sitringene fra "gamle dager"?

Vi kan tilby dere kamper mot andre bedrifter, haller og dommere.

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets ønsker alle nye og gamle håndballag varmt velkommen til håndballserien 2024/2025. Vi gleder oss til ny sesong, og håper lag og spillere får hyggelig samvær med kollegaer og venner.

Serieformer:
 
Vi inviterer til dameserie:  2 divisjoner
 
Vi prøver igjen å få med nok herrelag: 1 divisjon

Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i sesongen 2023/2024. Nye lag starter vanligvis i laveste divisjon, men dersom det blir ledig plass i en høyere divisjon, kan det la seg gjøre å bli plassert høyere om ønskelig.
 Det spilles i utgangspunktet enkel serie, men dette avhenger av antall påmeldte lag. Kampene spilles på hverdager mellom kl. 18:00 og 23:00, og det spilles fortrinnsvis i Ekeberg Idrettshall.

Medlemskap og tilknytning
Lag som ønsker å delta, må enten ha medlemskap i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets, eller signere en tilknytningsavtale Tilknytningsavtale (bedriftsidretten.no) for sesongen. I stedet for medlemskontingent må tilknyttede lag betale en tilknytningsavgift. Denne er for tiden på kr. 3.850,-. Søknad om medlemskap finner du på vår nettside Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no)

Hvem kan delta:
 
Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller «aktivt» for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer/partner og barn (over 15 år) av ansatte delta dersom disse ikke spiller «aktivt». Etter fylte 30 år kan disse spille.
 Har ikke bedriften nok spillere, er det mulig å stille felles lag med ett, eller flere bedriftsidrettslag.

Dispensasjon:
 
Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år, og ikke spiller «aktivt» i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for «aktive» spillere under 30 år, men kan søke for de om de har fylt 30 år.

Startkontingent for serien:
 
Kr. 18.150,- 
 Vi tar forbehold om det blir nok påmeldte lag til serien.

Forsikring:
 
Det er en obligatorisk behandlingsforsikring på kr. 2.500,- pr. lag som også er inkludert i startkontingenten. Se Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no) om behandlingsforsikringen. Alle spillere må registreres i KlubbAdmin med navn, fødselsdato (dd.mm.år) e-postadresse, postnummer og mobilnummer. Lagleder er pliktig til å gjennomføre registreringen før sesongstart, slik at forsikringen skal være gyldig.

Vi kommer til å invitere til et digitalt møte før sesongstart for å bistå dere med registrering av spillere, og bruk av appen «Min Bedriftsidrett».

Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et purregebyr. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingent. De som eventuelt trekker seg etter at serien er startet, vil i tillegg bli belastet med et gebyr på kr. 2.500,-.

Dommeravgift:
 
Dommeravgiften kommer i tillegg, og er på kr. 450,- pr. kamp, pr. lag.
 Laget vil motta egen faktura på dommeravgift når serien er ferdig oppsatt, og vi vet hvor mange kamper hvert enkelt lag vil få gjennom sesongen.
 Vi tar forbehold om det blir nok dommere til å gjennomføre serien på en tilfredsstillende måte.

Kontaktperson fra administrasjonen: 

Reidun Bjørtomt

Mobil: 47 70 07 83

Mail: reidun.bjortomt@bedriftsidretten.no 

Som medlem i Norges Idrettsforbund er vi underlagt idrettens lover og regler. Vi er dessuten et sertifisert Rent særforbund i regi av Antidoping Norge og underlagt antidoping regelverket. Fair play!


kampreglement håndball 2023-2024.pdf

Møteplass ved evakuering