Håndball

OABIK tilrettelegger og arrangerer håndballserier for bedriftslag. Mange har spilt håndball i oppveksten, har mange gode opplevelser og minner fra håndballbanen – og får lyst til å ta i bruk gamle "kunster" igjen. Vi gir deg og dine arbeidskollegaer og kamerater muligheten til å spille håndball mot andre bedriftslag. God mosjon, spenning og sosialt felleskap er resultatet. På tide å kjenne litt på de gode, gamle følelsene og sitringene fra "gamle dager"?

Vi kan tilby dere kamper mot andre bedrifter, haller og dommere.

OPPSETT OG RESULTATER 23/24

Hvem kan delta:

Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller «aktivt» for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer/partner og barn (over 15 år) av ansatte delta dersom disse ikke spiller «aktivt». Etterfylte 30 år kan disse spille. Har ikke bedriften nok spillere, er det mulig å stille felles lag med ett, eller flere bedriftsidrettslag


Når:

  • Sesongen varer fra september til april
  • Spilletid 2 x 20 min
  • Kampene spilles på hverdager mellom kl. 18:00 og 23:00, og det spilles fortrinnsvis i Ekeberg Idrettshall.

Påmeldingsfrist 15. juni 2023


Medlemskap og tilknytning

Laget må, for å kunne delta i seriespillet, være medlem av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets. Lag som i henhold til NIFs lov ikke har mulighet til å danne et bedriftsidrettslag kan delta etter å ha signert en tilknytningsavtale. I stedet for medlemskontingent må laget betale en tilknytningsavgift på ca. kr. 3850,- Dette kommer i tillegg til startkontingent og dommeravgift.(Søknad om medlemskap finnes på våre internettsider oa.bedriftsidretten.no. Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til ett lag, mulighetene er mange. Kontakt oss på oa@bedriftsidretten.no

Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til ett lag, mulighetene er mange. Kontakt oss gjerne på oa@bedriftsidretten.no

Søknad om dispensasjon 

Kontaktperson fra administrasjonen: 

Reidun Bjørtomt

Mobil: 47 70 07 83

Mail: reidun.bjortomt@bedriftsidretten.no 

Som medlem i Norges Idrettsforbund er vi underlagt idrettens lover og regler. Vi er dessuten et sertifisert Rent særforbund i regi av Antidoping Norge og underlagt antidoping regelverket. Fair play!


kampreglement håndball 2023-2024.pdf