Padelserie i Oslo


Padelserien er for alle nivåer, fra nybegynnere til erfarne. Du kan stille med en mann og en dame på laget, eller mann-mann, kvine-kvinne. Opp til deg! Alle fra 15 år og oppover kan delta, kvinner og menn. Meld gjerne på flere lag fra samme arbeidsplass hvis det er mange som vil være med. Det kan være opptil 6 spillere per lag. Det er to på et spillende lag, men det kan rulleres på hvem som møter til kamp. 


Når

Det spilles en vårserie fra mars til mai.

Sted

Inter Padel Oslo
Adresse: Stålfjæra 28, 0975 Oslo

Pris*

Kr  5.550,-


*Prisen inkluderer behandlingsforsikring som dekker skader som oppstår under trening og kamp i regi av Bedriftsidretten som arrangør og deltakelse på eget bedriftsidrettslag i sesongen. Behandlingsforsikringen gjelder for de registrerte spillerne på laget.  

Lag som ikke er medlemmer, må tegne tilknytningsavtale som koster 1500kr. Les videre under.

 

Medlemskap og tilknytning

Laget må, for å kunne delta i seriespillet, være medlem av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets.

Lag som i henhold til NIFs lov ikke har mulighet til å danne et bedriftsidrettslag kan delta etter å ha signert en tilknytningsavtale. I stedet for medlemskontingent må laget betale en tilknytningsavgift på kr 1500kr. Dette kommer i tillegg til prisen for seriespill som er oppgitt over. 

 

Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til ett lag, mulighetene er mange. Kontakt oss gjerne på oa@bedriftsidretten.no


Utstyr 

Trenger du nytt utstyr? Hos Globall Sport får du rabatterte priser på Oxdog Padelutstyr med rabattkoden OABIK15. Sjekk det ut her.


Dispensasjon

Les om Dispensasjon.


Padelserie høst 2024

Oppsett og resultater er i appen "Min Bedriftsidrett"


Padelserie høst 2023

Avdeling A

Avdeling B

Kampoppsettet og resultater publiseres her:


Padelserie vår 2023:

1. divisjon vår 2023

2. divisjon vår 2023 

3. divisjon vår 2023

A - Sluttspil 1. div

B - sluttspill 1. div


Padelserie høst 2022:

Avdeling A - høst 2022

Avdeling B - høst 2022 


Hvordan registrere kampresultat?

Som medlem får du oversikt over kampene og tabellen i appen "Min Bedriftsidrett".

Hjemmelaget har ansvar for å registrere resultatet i appen, rett etter kampslutt. Begge lag skal være enige om sluttresultatet før dere går hjem. Resultatet er nå låst og kan ikke endres. Dersom et lag er uenig i etterkant, vennligst gi beskjed innen en uke etter kampen. 

Lagleder har funksjonen med å registrere resultat i appen. Gi beskjed dersom laget ønsker at flere spillere skal kunne registrere resultat. 

Se bruksanvisning for appen her: Minbedriftsidrett (1).pdf

Se bruksanvisning for hvordan registrere resultater i appen her: Resultatregistrering Min bedriftsidrett (1).pdf


Omberamming av kamper

Dersom et lag er forhindret til å møte til kamp skal det sendes beskjed til oa@bedriftsidretten.no seinest en uke før oppsatt kampdato.

Ved bytting av kampdager skal det sendes beskjed til oa@bedriftsidretten.no og dette skal godkjennes av administrasjonen. Hvorfor? Dette er fordi vi må endre kampoppsettet i idrettens systemer. Lagene avtaler nytt tidspunkt for kamp selv, og avtaler tid med padelhallen. 

Dersom kampen ikke kan spilles gis walk over. Da vinner det andre laget 2-0.  


Kontaktpersoner fra administrasjonen


 Brynhild Askvik

Mobil: 986 43 218

Mail: brynhild.askvik@bedriftsidretten.no 
 


Spillet er enkelt og morsomt!

Alle kamper i serien varer i opp til 90min. Det spilles best av 3 sett. Dersom kampen ikke er avgjort, er det det laget som ligger an til å vinne, som vinner. 5min innslåing (oppvarming) før kamp. Hjemmelaget stiller med baller. 

 • Første serve starter fra høyre del av banen og må treffe den motsatte serveruten på andre banehalvdel.
 • Ballen kan kun sprette én gang i bakken på hver side.
 • Du kan slå ballen i veggen (ikke gjerdet) på din egen side før den går over til motstanderens halvdel.
 • Når ballen spretter to ganger på motstanders halvdel, får ditt lag poenget.
 • Ballen kan smashes så den går ut av banen etter sprett.
 • Motstanderen har lov til å løpe ut av banen for å få ballen i spill igjen.    


Serve

 • Spillet starter med en underarmsserve. Det er ikke lov å treffe ballen over hoftehøyde. Man har to forsøk på serven
 • Man får ny serve om ballen toucher nettet og samtidig går innenfor serveruten, og ikke treffer  gjerdet.
 • Serven skal sprette i bakken før den kan spilles videre fra motspiller eller treffe veggen.
 • Serven kan ikke treffe sidegjerdet, kun glassveggen.


Poengsystem

 • Det telles likt som i tennis. 15/30/40/ game.
 • Sett vinnes av laget som først får 6 game. Sett må vinnes med 2 game. 
 • Ved 6 like i game spilles tie-break, først til 7 poeng. (Må vinnes med 2 poeng). 
 • pga god tid spiller vi ikke med golden point, men ut gamet. 
 • Det spilles best av 3 sett.


Omberamming av kamper

Dersom et lag er forhindret til å møte til kamp skal det sendes beskjed til oa@bedriftsidretten.no seinest en uke før oppsatt kampdato.

Ved bytting av kampdager skal det gis beskjed til oa@bedriftsidretten.no, og dette skal godkjennes av administrasjonen. Hvorfor? Dette er fordi vi må endre kampoppsettet i idrettens systemer. Lagene avtaler nytt tidspunkt for kamp selv, og avtaler tid med padelhallen. 

Dersom kampen ikke kan spilles gis walk over. Da vinner det andre laget 2-0. De to settene registreres som 6-0 i favør det laget som kan stille til kamp.  

 

Antall spillere på laget

Hvert lag kan ha inntil 6 spillere på laget. Jobber din bedrift turnus kan dere stille med flere spillere. Ta kontakt dersom det gjelder dere. Alle spillere skal være registrert før første oppsatte kampdato. Disse spillerne vil være tilgjengelig for laget gjennom sesongen. 


Flere lag fra samme bedrift

Hvis en bedrift har to lag i samme avdeling kan disse spillerne ikke omrokeres på. Du må spille på ditt lag. 


Dispensasjon 

Dersom spillere fra laget er forhindret til å stille til kamp, kan man søke om dispensasjon til å bruke andre spillere som ikke er medlem av bedriftsidrettslaget. Les om dispensasjon her. 


Som medlem i Norges Idrettsforbund er vi underlagt idrettens lover og regler. Vi er dessuten et sertifisert Rent særforbund i regi av Antidoping Norge og underlagt antidoping regelverket. Fair play!


Ball

Ballen i padel er i prinsippet den samme som en tennisball, men den er noe mykere og marginalt noe mindre. Det finnes regler for hvor hardt trykk det skal være, men spiller man på amatørnivå er det like greit å spille med en tennisball.


Racket

En padelracket består ikke av strenger som den gjør i tennis og squash. En padelracket består av et kompositmateriell der slagsiden er perforert. At den ikke består av strenger gjør at kraften blir mindre og ballen får dermed ikke samme fart som i for eksempel tennis.


Vegger

Glassveggene er alltid en del av spillet, men det finnes noen regler for hvordan de kan brukes. Når man skal ta imot en ball så kan man la den stusse opp i glassveggen etter at den har stusset i bakken, ballen er da altså fortsatt «levende». Man kan til og med bruke sin egen glassvegg for å slå ballen over på motsatt halvdel. Det kan være nyttig når man blir spilt inn i en vanskelig posisjon.

Gitteret kan kun brukes når man skal ta imot en ball. Ballen er da «levende» om den først stusser i bakken og opp i gitteret (dette gjelder ikke ved serve). Om man slår ballen i gitteret på sin egen halvdel er poenget tapt. På sin egen side kan man kun benytte seg av glassveggene. Om en ball blir slått direkte i motstanderens gitter, altså at den ikke stusser i bakken først, så regnes ballen som ute.