Søknad om dispensasjon

Ved søknad om dispensasjon for flere spillere, klikk på «Legg til ny» nederst på siden.

Fødselsdato på personen det søkes dispensasjon for

Epostadresse til personen det søkes dispensasjon for

Adresse/postnummer/poststed til personen det søkes dispensasjon for

Arbeidssted for personen det søkes dispensasjon for

Deltar personen aktivt i seriespill i aktiviteten utenfor bedriftsidretten?

Velg område der aktiviteten er

Hvilken idrettsgren søkes det dispensasjon for?

Navn på ansvarlig søker

Mobilnummer til ansvarlig søker