Kretsstyret

Kretsstyret i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets

Tingperiode 2022 - 2023

Christine Kværnæs

Kretsleder
christinek@viken.no

Klubb: Lillestrøm kommune BIL

Stein Gjøystdal

Styremedlem
stein.gjoystdal@gmail.com

Klubb: Oslo og Akershus regionale Bedriftsidrettslag

Tiitu Berg-Johnsen

Styremedlem
tiitubergjohnsen@gmail.com 

Klubb: IABIL

Jarle Amundsen

Styremedlem
jarle.amundsen@live.no

Klubb: Kongsberg Aviation BIL

Tom Erik Sundsbø

Styremedlem
tomerik19@hotmail.com 

Klubb: Olav Thon BIL

Recep Øzeke

Styremedlem
roezeke@gmail.com 

Klubb: OUS BIL

Bjørn Magne Magnussen

Varamedlem
reisendemac@me.com 

Klubb: KoDaFor BIL

Pernille Dørstad

Varamedlem
pernille.dorstad@hotmail.com 

Klubb: Statnett BIL