Påmeldingen til sesongen 2024

INVITASJON OG PÅMELDING

Påmeldingen til golfserien i Oslo er åpen!

 Vi tilbyr en serie hvor kampene er satt opp med spilledag, starttid og bane slik at dere bare kan møte opp å spille kampene.  Greenfee betales på forhånd som en del av startkontingenten. .  

Dette betyr ingen diskusjon med motstander om spilledato og bane, mye mindre administrasjon for oppmann. Enklere blir det ikke.

Kontaktperson i administrasjon: 

Moussa Elkam
Moussa.elkam@bedriftsidretten.no
 94161577
PRISER OG BANER

Startkontingent for seriespill hvor lag avtaler kamper selv: Kr. 2900,- (Vi tar forbehold om nok påmeldte lag )

SERIE MED OPPSATTE KAMPER OG BANER:  

Hver avdeling vil bli satt opp i puljer av 5 til 6 lag. Vi setter opp avdelingene, spilledager, klokkeslett og bane.

Prisen inkluderer greenfee, laget behøver ikke å booke eller avtale spilletid med motstandere. 

 • Startkontingent 2 manns lag inkludert Greenfee: kr.7.550,- pr. 2 manns lag.  (Utgangspunktet er 5 lag i puljen)
 • Startkontingent 4 manns lag inkludert Greenfee: kr. 11.900,- pr. 4 manns lag. (Utgangspunktet er 5 lag i puljen)

NB! Aktivitetslag/ vennelag må inngå en tilknytningsavtale med kretsen. Vi tar direkte kontakt med lagene dette gjelder når påmeldingen er mottatt. 

BANER:

Vi har avtaler med følgende baner:


 • Aurskog golfpark (Romerike GK)
 • Aas Gaard Golfpark (Hakadal)
 • Asker GK
 • Bærum GK
 • Drøbak GK
 • Losby GK
 • Østmarka GK

REGLEMENT

Spilleform:  

 • Seriespill for 2 mannslag
 • Seriespill for 4 mannslag
 • Alle avdelinger spiller match-play.
 • 4 mannslag kampene spilles i 2 flighter med 10 min mellom hver flight. 
 • Alle spillere skal ha gyldig medelmskap i en golfklubb 
 • Det spilles i 2 avdelinger: HCP (0 - 14.0) og HCP (0 - 36)
 • Alle lag skal møte hverandre. Et lag består av to eller fire spillere. 
 • Antall lag i hver pulje er avhengig av antall påmeldte til hver avdeling og serieform
 • Vi følger NGFs regler
 • kampene spilles på fastsatte startider og baner
 • Puljevinnere er med videre på finalespill som arrangeres i slutten av september.
 • Møt opp presis
 • Søknad om å utsette eller flytte kamp må sendes kretsen minst en uke før opprinnelig kampdato.

Hvem kan delta:  

Alle ansatte i bedriften over 15 år og med gyldig golfkort kan delta.
 I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) med gyldig golfkort delta.

Les hele reglement i linken under:

Golfreglement - Osloserien.pdf

Dispensasjon:

Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften.

Søk for spillere som ikke er ansatt i bedriften må sendes til kretsen i god tid før ser(Tab for å godta)dispensasjon 


OPPSETT OG RESULTATER

Link til kampoppsettet, tabell og resultater for sesong 2023 finnes under


Oppsett og resultater