INVITASJON OG PÅMELDING

Det er med stor gleder vi inviterer til en ny sesong i Bedriftsgolfserien på Romerike 2023.

Alle lag er forpliktet til å følge idrettens regelverk, derunder Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) lover, inkludert NIFs dopingbestemmelser. 

 

Kontaktperson i administrasjon: 

Moussa Elkam
Moussa.elkam@bedriftsidretten.no
 94161577

Reglement og spilleform:

Jarle Finstad
482 31 075 
jarle.finstad@posten.no 

PRISER 

Påmeldingsavgift: kr 2100,- pr. lag. 
 
Aktivitetslag/ vennelag må inngå en tilknytningsavtale.  Greenfee betales direkte til banene.


NB! Påmeldte lag hefter for betaling etter påmeldingsfristens utløp! 


REGLEMENT

Det er 2 spillere per lag. Lagene vil bli satt opp i avdelinger på 5 lag så langt det lar seg gjøre ut fra antall påmeldte lag. Det betyr at alle lag får minimum 4 kamper før eventuelt sluttspill. Golfutvalget forbeholder seg retten til å gjøre justeringer for å tilpasse antall påmeldte lag.

Serien spilles over 18 hull. Spilleformen vil i år være Scramble

Puljevinnerne går videre til finale og møter en annen puljevinner. Finalen sponses av Golfutvalget.
 Vinner av finalen blir Romeriksmester.

Hvem kan delta?   
Alle over 15år som tilfredsstiller Norges Golfforbunds krav for spill på golfbaner   

Bedriftsidrettslag  
Medlemmer av bedriftsidrettslag 

 Vennelag/Aktivitetslag og små bedriftsidrettslag - Enkeltpersoner kan danne bedriftsgrupper eller aktivitetsgrupper dersom de ikke har mulighet til å være medlem i et bedriftsidrettslag. Tilknytningsavgift tilkommer.

Dispensasjon:

Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften.

Regler for Golfserie Romerike .pdf

Søk om dispensasjon 
Resultatskjema pdf

Resultatskjema Excel 


OPPSETT OG RESULTATER

Link til kampoppsettet, tabell og resultater publiseres her:

Pulje 1 - 2024

Pulje 2 - 2024

Pulje 3 - 2024