Tilknytningsavtale

Tilknytningsavtale med Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets.

Dette er en ordning for bedrifter og vennelag som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov. Laget knyttes til Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets, avtalen blir godkjent så snart dette dokumentet er signert og sendt inn. [Fyll ut skjemaet under og send inn]

 Tilknytningsavtale

  • Tilknytningsavgiften pr. sesong er [sjekk satsene pr. aktivitet i skjemaet under]. Tilknytningsperioden er fra sesongstart til sesongslutt.   
  • Tilknytningsavgiften kommer i tillegg til startkontingenten for aktiviteten laget deltar i. Evnt. dommeravgift tilkommer også.
  • Lag som ikke betaler tilknytningsavgift og startkontingent innen fristenes utløp, vil ikke kunne delta i serien.
  • Laget tas opp under Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets som et tilknytningslag. Dette er en ordning for bedrifter og vennelag som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov.  
  • Spiller-liste må leveres før hver sesong starter. Listen må inneholde: Navn, kjønn, fødselsdata (dd.mm.år), mobilnr., E-post adresse, postadresse og hvor spilleren er ansatt.
  • Spillere som er ansatt i bedrifter med eget bedriftsidrettslag, og samme gren på programmet, må ha dispensasjon for å delta. Søk om dispensasjon her
  • Deres spillere er ikke valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
  • Alle spillerne må forholde seg til NIFs lov.
  • Du som kontaktperson for laget står ansvarlig for at laget og deltakere er kjent med, og aksepterer å overholde NIFs lov.  Herunder straffereglementet og dopingreglement. [Les mer under lover og regler.]
  • Du som kontaktperson er også økonomisk ansvarlig for kostnader som påløper i forbindelse med påmeldingen til OABIKs aktiviteter

Medlemsfordeler

Som tilknyttet lag vil dere få full tilgang til våre medlemsfordeler fra våre samarbeidspartnere. Besøk https://oa.bedriftsidretten.no for mer info. 

Forsikring

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets har innført obligatorisk forsikring ved påmelding til våre serieaktiviteter. Dette gjelder fotball, volleyball, håndball, innebandy og rinkbandy. Informasjon om forsikring finner du på nettsiden vår.  For at forsikringen skal være gyldig, forutsettes det at dere har sendt inn spiller liste med all nødvendig informasjon.

Dere finner alle innbydelser og informasjon på vår nettside: https://oa.bedriftsidretten.no 

Har dere flere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt oa@bedriftsidretten.no

Lover og regler

Kamp og konkurransereglement i NBIF

NIFs lov 

Antidopingregler