Medlemskontingent

Medlemskontingent priser 2024

 

Registrerte bedriftsidrettslag

Grunnkontingent på kr 3330,- + kr 44 pr registrerte medlem. Maks pris opp til 450 medlemmer.

 

Bedriftidrettslag som ikke er registert med antall medlemmer i Samordnet rapportering:

Faktureres etter antall ansatte i bedriften:

1 -15 ansatte: kr 5420

16 -49 ansatte: kr 6380

50 -99 ansatts: kr 9700

100- 199 ansatte: kr 13000

200- 299 ansatte: kr 17000

300-399 ansatte: kr 22000

400- 450 ansatte: kr 26000

fra 451 ansatte: kr 28000

Ingen lag faktureres mindre enn grunnkontingenten, kr. 3330,-

Har du noen spørsmål angående medlemskontingent? Ta kontakt med stein.aker@bedriftsidretten.no