Kretsstyret

Kretsstyret i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets. Tingperiode 2022 - 2023

Sammen bidrar vi til et sprekere Oslo og Akershus!

Pernille Dørstad

Styreleder
pernille.dorstad@hotmail.com 

Statnett Bedriftsidrettslag

Christine Kværnæs

Styremedlem
christinek@viken.no

Lillestrøm kommune Bedriftsidrettslag

Stein Gjøystdal

Styremedlem
stein.gjoystdal@gmail.com  

Oslo og Akershus regionale Bedriftsidrettslag

Svend Øyvind Vold

Nestleder
svold@dxc.com

DXC Bedriftsidrettslag 

Recep Øzeke

Styremedlem
roezeke@gmail.com

Oslo Universitetssykehus Bedriftsidrettslag 

Jarle Amundsen

Styremedlem
jarle.amundsen@live.no

Kongsberg Aviation Bedriftsidrettslag

Bjørn Magne Magnussen

Varamedlem
reisendemac@me.com

KoDaFor Bedriftsidrettslag