Ekstra ordinært kretsting 2023

Protokoll fra ekstra ordinært kretsting
Tingdokument ekstra ordinært ting

INNKALLING EKSTRA ORDINÆRT KRETSTING 

 

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets avholder ekstra ordinært kretsting fredag 23. Juni kl. 15.00

for å behandle beretninger og regnskap 2021 for de to gamle kretsene OBIK og ABIK.

 Sted: Ekstra ordinært kretsting vil bil avholdt digitalt via Teams

 

Frist for påmelding er 22. Juni 2023 kl. 12:00 

Påmeldte deltakere mottar link til digitalt møte

Sakspapirene finnes lengre ned på denne siden

 

Fullmaktsskjema: 

Frist for å sende inn fullmaktsskjema er 22. Juni 2023 kl. 12:00

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

Forslagsrett til kretstinget:         

  1.      Kretsens styre.
  2.      Representasjonsberettiget bedriftsidrettslag. 
  3.      Møteberettiget utvalg.

 

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på kretstinget:

  1. Kretsens styre.
  2. Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

2 representanter fra hvert lag med under 50 medlemmer.

3 representanter fra hvert lag med mellom 50 og 200 medlemmer.

4 representanter fra hvert lag med over 200 medlemmer.

2 representanter fra hvert av kretsens aktivitetsutvalg.

 

Møterett, talerett og forslagsrett på kretstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:  

  1. Kontrollutvalgets medlemmer.
  2. Valgkomiteens medlemmer.
  3. Lederne i dommerlaug, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 

Møterett og talerett på kretstinget:

a)           Representant fra NBIF og idrettskrets.

b)            Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

c)            Kretsens daglige leder.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål – på e-post til tore.wiken@bedriftsidretten.no

Med vennlig hilsen

Kretsstyret Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets