Lover og retningslinjer

Idretten er en demokratisk organisasjon hvor overordnede regler vedtas på nasjonalt nivå. Disse er felles for organisasjonsledd, medlemmer og deltakere. 

På lokal aktivitet kan det være noen egne regler relatert til kamp og konkurranser.