Varsling

Har du eller noen du kjenner opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om? Det skal være enkelt og trygt å varsle i Bedriftsidretten for både medlemmer, deltakere, ansatte, tillitsvalgte og frivillige.

Linkene under tar deg til norsk idretts nettsider hvor du finner informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til og hva du kan varsle om.

Jeg vil varsle
Hva du kan varsle om

Både Bedriftsidretten og norsk idrett har rådgivere du kan snakke med. Rådgiverne kan ikke ta imot varsler, men gi råd til hva du kan gjøre og være en trygg støtte i prosessen. 


Agder: Geir Kåre Gaupseth Rykhus geirkaregaupseth.rykhus@bedriftsidretten.no
Buskerud og Vestfold: Pia Grøngaard pia.grongaard@bedriftsidretten.no
Innlandet: Marianne Berg, frem til juni marianne.berg@bedriftsidretten.no
Midt Norge: Lars Anders Helgemo larsanders.helgemo@bedriftsidretten.no
Nordland: Mona Lisa Skipnes monalisa.skipnes@bedriftsidretten.no
Oslo og Akershus: Tore Wiken tore.wiken@bedriftsidretten.no
Rogland: Torger Været torger.vaeret@bedriftsidretten.no
Telemark: Thomas Stornes thomas.stornes@bedriftsidretten.no
Troms og Finnmark: Ole Morten Ekanger olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no
og Kjell Søreide kjell.soereide@bedriftsidretten.no
Vestland: Brit Helen Simmenes brithelen.simmenes@bedriftsidretten.no
Østfold: Joakim Tvedt Vatne joakimtvedt.vatne@bedriftsidretten.no

Idrettens rådgivere
Carl Fredrik

Kjetil Olsen Haugelund
Ansvarlig for varsling i Bedriftsidretten
Mobil 930 66 765
kjetilolsen.haugelund@bedriftsidretten.no