Norges største leverandør av folkehelse

Bedriftsidretten ønsker å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. Sammen sprer vi livslang aktivitetsglede. 

Vi gir bedrifter, kolleger, venner og familier en aktiv arena hvor man er likeverdige og får til noe sammen. Hver dag ser vi mennesker utfordre seg selv, oppleve mestring og sin første lille seier.  

Med over 50 ulike aktiviteter, et hundretalls arrangementer, 300 000 deltakere og nesten 1500 bedriftsidrettslag har vi noe for alle. Medlemmer får medlemspris på aktiviteter. 

Som Norges største leverandør av folkehelse og sosial bærekraft er vi relevante for et arbeidsliv i endring. For bedrifter leverer vi ren merverdi. Et godt treningstilbud er viktig når man skal rekruttere eller beholde gode ansatte. Og ikke minst, redusere sykefravær, skape en felles identitet og et godt miljø. Bedriftsidretten har verktøy for teambygging, lek og moro. 

For god helse handler om mye mer enn minutter i aktivitet. Det handler om tilhørighet, mestring og livskvalitet. Om å bli sett og være en del av noe meningsfylt. Vi får venner og kolleger til å finne sammen, leke sammen, le sammen, tape og vinne med samme sinn. Som et lag. 

Vi er en ideell medlemsorganisasjon og en stolt bidragsyter til norsk idrett. Siden 1957 har vi jobbet i krysningspunktet mellom idrettsliv, arbeidsliv og frivillighet. 

Med oss på laget har vi dyktige, motiverte medarbeidere og frivillige som bygger mestringsfølelse hver dag, året rundt.     

Alt overskudd går tilbake til å bygge aktivitetsglede for voksne over hele landet. 

Er du klar?