Bærekraft

Vi har siden 1957 jobbet for å fremme folkehelse og sosial bærekraft, som er rett i kjernen på FNs bærekraftsmål nr. 3: god helse og livskvalitet

Gjennom hundrevis av aktiviteter og arrangementer legger vi tilrette for inkluderende aktivitetsglede over hele landet. Målet er å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. 

Men som alle organisasjoner må vi fremover tenke enda bredere. Norges Idrettsforbund beskriver det på en god måte:  

“Å drive idrett har i seg selv svært positiv påvirkning i folks liv. Vi må være bevisst hvordan vi kan forsterke de positive effektene av idretten, samtidig som vi adresserer og reduserer vår negative innvirkning på mennesker og miljø. Idretten som utøves og leveres over hele landet hver dag, kan bli en enda sterkere bidragsyter til bærekraftig utvikling”. 

Dette gjør vi

Vi ønsker å bidra på 7 av FNs bærekraftsmål og alle tre dimensjoner i bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø.

Helse, inkludering og sosial bærekraft er allerede en sterk markør i våre aktiviteter. Når det gjelder miljø og ansvarlig ressursbruk på aktiviteter og arrangementer er flere initiativ tatt på ulike nivå i organisasjonen. 

Bærekraftsplan.pdf

  • Inkluderende aktivitetsglede og sosial bærekraft (mål 3, 5, 10) - Hos oss er alle velkommen uansett utgangspunkt, ambisjon, alder, kjønn eller nasjonalitet. Du kan delta med eller uten tidtaking, vi har gåfotball, kanonball, bowling, løpegrupper, kurs og mye annet som motiverer til lavterskel felleskap. Vi premierer og løfter frem flere kategorier enn "først og best". I tillegg til helsefordelene ved fysisk aktivitet viser forskning at det å gjøre noe aktivt og meningsfylt sammen med andre styrker vår psykiske helse. Bedriftsidrett er en fantastisk inkluderingsarena, som også bygger god bedriftskultur. Vi har deltatt på NIFs mentorprogram for økt mangfold i idretten og ønsker å løfte dette området videre. Organisasjonen har god kjønnsbalanse på alle nivå, her oppfyller vi ambisjonene til norsk idrett. Vi er basert på frivillighet og holder prisene nede, slik at flest mulig kan bli med. Alt overskudd går tilbake til å bygge mer aktivitetsglede for voksne.

  • Mer ansvarlig forbruk på aktiviteter og arrangement (mål 12, 13, 15, 17) - Det meste av vårt profilmateriell er generelt og gjenbrukes på alle aktiviteter. Vi gjenbruker startnummer og tester ut medaljer av 100% resirkulerbar plast. Færre og mer miljøvennlige premier hører innunder ansvarlig forbruk. I turkonkurransen Ti på topp har vi i år utviklet en ny funksjon hvor deltakerne ved påmelding kan velge bort deltakerpremien de får ved slutten av kampanjen og i stedet donere beløpet til en lokal frivillig organisasjon. Allerede ser vi at nesten halvparten velger dette miljøvennlige alternativet, som også støtter viktige formål. Avfallshåndtering og respekt for naturen er en prioritet på arrangement. Vi samarbeider også med et stort antall bedrifter, virksomheter, partnere, frivillige, kommuner, offentlige myndigheter og ideelle organisasjoner som støtter våre aktiviteter og ambisjoner. 


I prosessen med å konkretisere tydeligere bærekraftsmål drar vi nytte av Norsk Idretts felles bærekraftsstategi, kompetanse, digitale verktøykasse og nettverkssamlinger. 

NIF idrett og bærekraft