Kretsting

Kretstinget er vårt høyeste beslutningsorgan og arrangeres hver 2. år Her møtes tillitsvalgte og representanter for bedriftsidrettslagen for å velge medlemmer til kretsstyre og ulike utvalg, vedta strategiplan og revidere lover for neste periode. 

Protokoller fra kretsstyremøter