SKRIV UT

Forsikring


Vi har nå en avtale med Gjensidige Forsikring på våre utøverforsikringer. En digital påmeldingsside er ennå ikke klar, i mellomtiden kan du bestille forsikring for ditt lag på følgende måte;

Send en epost til forbund@bedriftsidrett.no med følgende opplysninger:

  • Lagets navn
  • Hvilken forsikring (individuell- lag forsikring) skal tegnes og antall lag 
  • Fakturaadresse
  • Navn på bestiller eller referanse nummer
  • Epost 
  • Annet, dersom du ønsker en EHF faktura, oppgi org.nr til bedriftidrettslagets.

Du vil bli fakturert i etterkant av bestillingen. Forsikringen gjelder fra den datoen forsikringen ble bestilt. Hoved forfallsdatoer er følgende: 01.06 eller 01.01 og varer 1 år fremover i tid.

Priser

Vilkår

Husk å legge inn alle spillere i Klubbadmin, medlemsregisret vårt, det gir grunnlag for forsikring, når vi skal innhente spillerinfo.

Har du spørsmål ta kontakt på forbund@bedriftsidrett.no