Skyting

Påmelding sesong 2023/2024 - Oslo
Innbydelse sesong 2023/2024 - Oslo

Bedriftsskytingen arrangeres i distriktene Follo, Oslo, Nedre Romerike og Øvre Romerike og foregår med luftgevær og luftpistol. Antall stevner og arrangement varierer i de forskjellige distriktene og man kan delta i forskjellige serier og åpne stevner på tvers av disse. I bedriftsskytingen inndeles skytterne i klasser i forhold til skytterens eget nivå noe som gir jevne og spennende konkurranser. 


I Follo foregår bedriftsskytingen i «Westlandsheimen» på Nordby Skole hvor det er 10 standplasser der man kan benytte luftgevær og eller luftpistol. Sesongen starter i september / oktober og vi holder på til påsketider med serieskyting og åpne stevner for individuelle skyttere og lag.

 

I Oslo foregår bedriftsskytingen på skytebanen i kjelleren under Kolsås senter. Vi skyter på elektroniske skiver med luftrifle og luftpistol. Vi har lagskyting med en serie som går over hele sesongen, men stevnene er åpne for individuelle deltakere og skyttere fra andre kretser. I Oslo har vi tidligere hatt miniatyrskyting, men da vi for tiden ikke har bane for miniatyr så kan vi ikke tilby det.

Terminliste 2023-2024


På Nedre Romerike foregår bedriftsskyting i Vassøyholtet på Strømmen. Banen ligger bak Strømmen Bilradio
Bedriftsskyting på Øvre Romerike foregår i Alfhallen på Borgen, Ullensaker. Det er muligheter til å trene tirsdager og torsdager fra kl. 18.00-19.30. Det er ikke noe vakthold fra Øvre Romerike Skytterutvalg sin side.  Det er vakter fra Kisen MSL i hallen. Ta gjerne kontakt med de om det er noe du lurer på!


Dersom du er interessert i å prøve skyting så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Under «Nyttig informasjon» finner du kontaktinformasjon slik at det er bare å ringe eller sende e-post. Er du usikker på hvilket distrikt du tilhører så kontakter du bare administrasjonen.KretsadministrasjonStein Aker

mob. 909 81 584stein.aker@bedriftsidretten.no
Reglement for skytingKlassifiseringsreglement Okt2019
Aktivitetsreglement Des2020
Sikkerhetsreglement Okt2020
Mal for klassifisering Mars2023Bruksanvisning arbeidsbokBruksanvisning publisering og vedlikehold
Follo
Bjørn M. Magnussen
Leder aktivitetsutvalgetmob. 900 35 741reisendemac@me.com
Terminliste 2022-23
Klassifisering 2023-24
OsloPer Magne Ellefsplass
Leder aktivitetsutvalgetmob. 918 38 257
permagne.ellefsplass@skatteetaten.no
Terminliste 2023-2024Klassifisering 2023-2024
Innbydelse KM 2023

Nedre Romerike
Tore Lonkemoen

Leder aktivitetsutvalget
mob. 414 16 375
tore-lo@outlook.com
Terminliste 2022-23
Klassifisering 2022-23

Øvre Romerike
Bergsvein Bårstu

Leder aktivitetsutvalget
mob. 911 47 760
ovreromerikeskyting@gmail.com
Terminliste 2022-23

Arkiv resultater Oslo


Resultater 2020/2021


RundeLuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 1LR R1 Desimal      (klassifisering)LP R1
Kolsås runde 2

Kolsås runde 3
Kolsås runde 4

Kolsås runde 5
Kolsås runde 6 

Miniatyr
Ingen konkurranser


Lagresultater

Div LRDiv LPRespittstevne LRCup LR
LR R1 DivisjonsskytingLP R1 Divisjonsskyting

LR R2 DivisjonsskytingLP R2 Divisjonsskyting

LR R3 DivisjonsskytingLP R3 Divisjonsskyting

LR R4 DivisjonsskytingLP R4 Divisjonsskyting

LR R5 DivisjonsskytingLP R5 Divisjonsskyting

LR R6 DivisjonsskytingLP R6 Divisjonsskyting

 KM indv KM lag
KM LuftrifleKM Luftrifle
KM Luftpistol KM Luftpistol 
KM MR KM MR


Resultater 2019/2020


RundeLuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 1LR Runde 1 (desimaler)LP Runde 1
Kolsås runde 2LR Runde 2LP Runde 2
Kolsås runde 3LR Runde 3LP Runde 3
Kolsås runde 4LR Runde 4LP Runde 4
Kolsås runde 5LR Runde 5LP Runde 5
Kolsås runde 6 

Miniatyr
MR R1
MR R2
MR R3
MR R4
MR R5
MR R6
Respittstevne MR


Lagresultater

Div LRDiv LPDiv miniatyrCup LR
LR R1 DivisjonsskytingLP R1 DivisjonsskytingMR R1 DivisjonsskytingCup Runde 1
LR R2 DivisjonsskytingLP R2 DivisjonsskytingMR R2 DivisjonsskytingCup Runde 2
LR R3 DivisjonsskytingLP R3 DivisjonsskytingMR R3 DivisjonsskytingCup Runde 3
LR R4 DivisjonsskytingLP R4 DivisjonsskytingMR R4 DivisjonsskytingCup Runde 4 - Semifinale
LR R5 DivisjonsskytingLP R5 DivisjonsskytingMR R5 DivisjonsskytingCup Runde 5 - Finaler
LR R6 DivisjonsskytingLP R6 DivisjonsskytingMR R6 Divisjonsskyting
 KM indv KM lag
KM Luftrifle 2020 desimalKM Luftrifle Lagskyting 2020
KM Luftpistol 2020 KM Luftpistol Lagskyting 2020
KM MR 2020 KM MR Lagskyting 2020


Resultater 2018/2019


LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 1Runde 1 - LRRunde 1 - LP
Kolsås runde 2Runde 2 - LRRunde 2 - LP
Kolsås runde 3Runde 3 - LRRunde 3 - LP
Kolsås runde 4Runde 4 - LRRunde 4 - LP
Kolsås runde 5Runde 5 - LRRunde 5 - LP
Kolsås runde 6Runde 6 - LRRunde 6 - LP 

Miniatyr
MR R1 
MR R2
MR R3
MR R4
MR R5
MR R6
Respittstevne MR


Lagresultater

Div LRDiv LPDiv miniatyrCup LR
LR R1 DivisjonsskytingLP R1 DivisjonsskytingMR R1 DivisjonsskytingCup Runde 1
LR R2 DivisjonsskytingLP R2 DivisjonsskytingMR R2 DivisjonsskytingCup Runde 2
LR R3 DivisjonsskytingLP R3 DivisjonsskytingMR R3 DivisjonsskytingCup Runde 3
LR R4 DivisjonsskytingLP R4 DivisjonsskytingMR R4 DivisjonsskytingCup Runde 4 - Semifinale
LR R5 DivisjonsskytingLP R5 DivisjonsskytingMR R5 DivisjonsskytingCup Runde 5 - Finaler
LR R6 DivisjonsskytingLP R6 DivisjonsskytingMR R6 Divisjonsskyting
 KM indv KM lag
KM Luftrifle desimal KM Luftrifle Lag
KM Luftpistol KM Luftpistol Lagskyting
KM Miniatyr KM Miniatyr Lagskyting


Resultater 2017/2018


Kolsås runde 1LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 2LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 3LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 4LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 5LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 6LuftrifleLuftpistol


 

Miniatyr
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Respittstevne miniatyr


Lagresultater

Div LRDiv LPDiv miniatyrCup LR
Runde 1 Runde 1Runde 1Runde 1
Runde 2Runde 2Runde 2Runde 2
Runde 3Runde 3Runde 3Runde 3
Runde 4Runde 4Runde 4Semifinaler
Runde 5Runde 5Runde 5Finaler
Runde 6Runde 6Runde 6
 KM indv KM lag
KM Luftrifle KM Luftrifle
KM Luftpistol KM Luftpistol
KM Miniatyr KM Miniatyr