Skyting

Bedriftskyting foregår både med luftgevær, luftpistol og miniatyrrifle.
Aktivitetene arrangeres i distriktene Follo, Oslo, Nedre Romerike og Øvre Romerike.  

Turneringer

Når Navn
Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket


Antall stevner og arrangement varierer i de ulike geografiske områdene. Du kan også delta i forskjellige serier og/eller karuseller under hvert distrikt. Klassifisering i forhold til skytterens eget nivå gir jevne og spennende konkurranser. 


Follo
Bedriftsskytingen i Follo foregår på Westlandheimen ved Nordby Skole. De 10 standplassene er åpent for alle bedriftsskyttere. Dette gjelder både lag og enkeltpersoner. Sesongstart er i midten av oktober.


Oslo
I Oslo er bedriftsskytingen på Kolsås og på deltakerlagenes egne baner. Det er serier for både enkeltpersoner og lag i luftrifle og luftpistol. 


Nedre Romerike
På Nedre Romerike foregår bedriftsskyting i Vassøyholtet på Strømmen. Øvre Romerike
Bedriftsskyting på Øvre Romerike foregår i Alfhallen på Borgen, Ullensaker.

Det er muligheter til å trene tirsdager og torsdager fra kl. 18.00-19.30. Det er ikke noe vakthold fra Øvre Romerike Skytterutvalg sin side.  Det er vakter fra Kisen MSL i hallen. Ta gjerne kontakt med de om det er noe du lurer på!

Follo 


Serieskyting individuell
Serieskyting lag
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Klasser 22_23 Follo.pdf
Oslo


Serieskyting individuell

Runde
Luftrifle
Luftpistol
Kolsås runde 1
LR R1
LP R1
Kolsås runde 2
LR R2
LP R2
Kolsås runde 3
LR R3
LP R3
Kolsås runde 4
LR R4
LP R4
Kolsås runde 5
LR R5
LP R5
Kolsås runde 6
LR R6
LP R6


Serieskyting lag

Div LR
Div LP
Respittstevne LR
LR R1 Divisjonsskyting
LP R1 Divisjonsskyting

LR R2 Divisjonsskyting
LP R2 Divisjonsskyting

LR R3 Divisjonsskyting
LP R3 Divisjonsskyting

LR R4 Divisjonsskyting
LP R4 Divisjonsskyting

LR R5 Divisjonsskyting
LP R5 Divisjonsskyting

LR R6 Divisjonsskyting
LP R6 Divisjonsskyting


KM

KM individuellKM lag
KM LR OABIK 2022-2023
KM LR OABIK Lagskyting 2022-2023
KM LP OABIK 2022-2023
KM LP OABIK Lagskyting 2022-2023
Nedre Romerike  


Serieskyting individuellDesimalserieStevnerRespitserie
-


Runde 1
Runde 1 Pusseskuddstevnet
Runde 1
Runde 2
Runde 2Høststevnet 2022
Runde 2 
Runde 3
Runde 3 
JulestevnetRunde 3
Runde 4
Runde 4NyttårstevnetRunde 4 
Runde 5Runde 5VinterstevnetFinale
Runde 6Runde 6DesimalstevnetRespitserie 2021-22 Sammenlagt
Runde 7Runde 7

Runde 8Runde 8

Runde 9Runde 9

Runde 10Runde 10

Sammenlagt 2021 - 22
Sammenlagt 2021 - 22 

Øvre Romerike 


Stevner
18. september 2021
20. november 2021 
NOVEMBERSTEVNET 10M BEDRIFT 12. november 2022
Lørdag 17. desember
Fredag 30. desember
FolloStein AkerKretsadministrasjonenmob. 909 81 584 stein.aker@bedriftsidretten.no
Bjørn M. MagnussenLeder aktivitetsutvalgetmob. 900 35 741reisendemac@me.com
Oslo


Stein AkerKretsadministrasjonenmob. 909 81 584
stein.aker@bedriftsidretten.no 
Nedre RomerikeStein Aker
Kretsadministrasjonen
mob. 909 81 584
stein.aker@bedriftsidretten.no
Tore Lonkemoen
Leder aktivitetsutvalget
mob. 414 16 375
tore-lo@outlook.com
Øvre RomerikeStein Aker
Kretsadministrasjonen
mob. 909 81 584
stein.aker@bedriftsidretten.no 
Bergsvein Bårstu
Leder aktivitetsutvalget
mob. 911 47 760
ovreromerikeskyting@gmail.com


Arkiv resultater Oslo


Resultater 2020/2021


RundeLuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 1LR R1 Desimal      (klassifisering)LP R1
Kolsås runde 2

Kolsås runde 3
Kolsås runde 4

Kolsås runde 5
Kolsås runde 6 

Miniatyr
Ingen konkurranser


Lagresultater

Div LRDiv LPRespittstevne LRCup LR
LR R1 DivisjonsskytingLP R1 Divisjonsskyting

LR R2 DivisjonsskytingLP R2 Divisjonsskyting

LR R3 DivisjonsskytingLP R3 Divisjonsskyting

LR R4 DivisjonsskytingLP R4 Divisjonsskyting

LR R5 DivisjonsskytingLP R5 Divisjonsskyting

LR R6 DivisjonsskytingLP R6 Divisjonsskyting

 KM indv KM lag
KM LuftrifleKM Luftrifle
KM Luftpistol KM Luftpistol 
KM MR KM MR


Resultater 2019/2020


RundeLuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 1LR Runde 1 (desimaler)LP Runde 1
Kolsås runde 2LR Runde 2LP Runde 2
Kolsås runde 3LR Runde 3LP Runde 3
Kolsås runde 4LR Runde 4LP Runde 4
Kolsås runde 5LR Runde 5LP Runde 5
Kolsås runde 6 

Miniatyr
MR R1
MR R2
MR R3
MR R4
MR R5
MR R6
Respittstevne MR


Lagresultater

Div LRDiv LPDiv miniatyrCup LR
LR R1 DivisjonsskytingLP R1 DivisjonsskytingMR R1 DivisjonsskytingCup Runde 1
LR R2 DivisjonsskytingLP R2 DivisjonsskytingMR R2 DivisjonsskytingCup Runde 2
LR R3 DivisjonsskytingLP R3 DivisjonsskytingMR R3 DivisjonsskytingCup Runde 3
LR R4 DivisjonsskytingLP R4 DivisjonsskytingMR R4 DivisjonsskytingCup Runde 4 - Semifinale
LR R5 DivisjonsskytingLP R5 DivisjonsskytingMR R5 DivisjonsskytingCup Runde 5 - Finaler
LR R6 DivisjonsskytingLP R6 DivisjonsskytingMR R6 Divisjonsskyting
 KM indv KM lag
KM Luftrifle 2020 desimalKM Luftrifle Lagskyting 2020
KM Luftpistol 2020 KM Luftpistol Lagskyting 2020
KM MR 2020 KM MR Lagskyting 2020


Resultater 2018/2019


LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 1Runde 1 - LRRunde 1 - LP
Kolsås runde 2Runde 2 - LRRunde 2 - LP
Kolsås runde 3Runde 3 - LRRunde 3 - LP
Kolsås runde 4Runde 4 - LRRunde 4 - LP
Kolsås runde 5Runde 5 - LRRunde 5 - LP
Kolsås runde 6Runde 6 - LRRunde 6 - LP 

Miniatyr
MR R1 
MR R2
MR R3
MR R4
MR R5
MR R6
Respittstevne MR


Lagresultater

Div LRDiv LPDiv miniatyrCup LR
LR R1 DivisjonsskytingLP R1 DivisjonsskytingMR R1 DivisjonsskytingCup Runde 1
LR R2 DivisjonsskytingLP R2 DivisjonsskytingMR R2 DivisjonsskytingCup Runde 2
LR R3 DivisjonsskytingLP R3 DivisjonsskytingMR R3 DivisjonsskytingCup Runde 3
LR R4 DivisjonsskytingLP R4 DivisjonsskytingMR R4 DivisjonsskytingCup Runde 4 - Semifinale
LR R5 DivisjonsskytingLP R5 DivisjonsskytingMR R5 DivisjonsskytingCup Runde 5 - Finaler
LR R6 DivisjonsskytingLP R6 DivisjonsskytingMR R6 Divisjonsskyting
 KM indv KM lag
KM Luftrifle desimal KM Luftrifle Lag
KM Luftpistol KM Luftpistol Lagskyting
KM Miniatyr KM Miniatyr Lagskyting


Resultater 2017/2018


Kolsås runde 1LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 2LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 3LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 4LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 5LuftrifleLuftpistol
Kolsås runde 6LuftrifleLuftpistol


 

Miniatyr
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Respittstevne miniatyr


Lagresultater

Div LRDiv LPDiv miniatyrCup LR
Runde 1 Runde 1Runde 1Runde 1
Runde 2Runde 2Runde 2Runde 2
Runde 3Runde 3Runde 3Runde 3
Runde 4Runde 4Runde 4Semifinaler
Runde 5Runde 5Runde 5Finaler
Runde 6Runde 6Runde 6
 KM indv KM lag
KM Luftrifle KM Luftrifle
KM Luftpistol KM Luftpistol
KM Miniatyr KM Miniatyr