Påmelding til RM i Bedriftsbowling 2022

Informasjon om spiller 1

Ved full/kansellert pulje

.
Idrettens regelverk
Det er viktig at deltagerne følger idrettens regelverk (NBIFs og NIFs lov, inkludert dopingsbestemmelsene).
.
Kommentar