Medlemskontingent

Ordinære bedriftsidrettslag

For bedrifter som ønsker alle medlemsfordeler som medlemspris på aktivitet og forsikring samt medlemstilbud i tillegg til idrettens fordeler. Minimum 10 medlemmer i bedriftsidrettslaget.

10-15 ansatte

2700

16-49 ansatte

3800

50-99 ansatte 

4800

100-249 ansatte

6100

250 + ansatte

7250Enklere bedriftsidrettslag

For mindre og mellomstore bedrifter som ønsker en forenklet organisering og drift. Medlemskapet gir tilgang til medlemsfordeler. 

1-3 ansatte

1600

4-5 ansatte

2650

6-15 ansatte

2850

16-49 ansatte4000
50+ ansatte5200
Medlemskontingenten er tilsvarende medlemskontingenten for ordinære bedriftsidrettslag i bedrifter med mer enn 10 ansatte.


Tilknytningsavgift

For grupper som ikke oppfyller kriteriene til medlemskap, men som ønsker å delta i lagsaktiviteter, opprettes det en tilknytningsavtale. De betaler da en tilknytningsavgift.

Golf, Skyting

950

Bowling

1500

Fotball 5´er

2200

Rinkbandy, Fotball 7´er

3050