Konstituerende ting for Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets     

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) og Akershus Bedriftsidrettskrets (ABIK) er vedtatt slått sammen til en felles bedriftsidrettskrets f.o.m. 1. januar 2022.


Det innkalles til konstituerende ting for den nye kretsen Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets (OABIK). 

Lørdag 27. november kl. 14.00

Sted: MEET - Ullevaal Stadion, Sognsveien 77C, 0855 Oslo

 


Frist for påmelding: 10. november 2021


Saksdokumenter

Vedlegg - sak 7 og 8


Representasjonsrett med stemmerett har (nåværende representasjonsrett fra hver av kretsene):


Fra OBIK

 • Kretsstyret.
 • Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:
  • 2 representanter fra hvert lag med under 50 medlemmer.
  • 3 representanter fra hvert lag med mellom 50 og 200 medlemmer.
  • 4 representanter fra hvert lag med over 200 medlemmer.
 • En representant fra hver utvalg.


Fra ABIK

 • Kretsstyret.
 • 2 representanter fra hvert bedriftsidrettslag. 
 • 2 representanter fra hver utvalg.

 

Representasjonsrett uten stemmerett har:

 • Valgkomiteen for OABIK.
 • Kontrollkomiteen for OBIK og ABIK.
 • Leder av dommerlaug i OBIK.
 • Administrasjonen i OBIK og ABIK. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er formelle saker ifb. konstituering av den nye kretsen som skal behandles på tinget. Fullstendig saksliste med saksdokumenter legges tilgjengelig på begge kretsers hjemmeside to uker før tinget.  

Ta gjerne kontakt ved spørsmål – på e-post til tore.wiken@bedriftsidretten.no

 

Med vennlig hilsen

Interimsstyret for Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets