Løp 3: Sessvollmoen 5km

Tirsdag 24. mai 2022

Underlaget er bred sti og grusvei. Start og mål er på samme sted.

Velkommen til start kl. 18:00!