Hvitsten 5,2km


Start og sekretariat ved Hvitsten Brygge

Underlag: Grusvei, asfalt og sti.