Kretsstyret

Kretsstyret i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets

Tingperiode 2022 - 2023

Christine Kværnæs

Kretsleder
Mobil 452 76 237
christinek@viken.no

Klubb: Lillestrøm Kommune BIL

Morten Nordlie

Nestleder
mortennordlie@hotmail.no 
Klubb: OKBIL


Stein Gjøystdal

Styremedlem
stein.gjoystdal@gmail.com
Klubb: Oslo og Akershus bedriftsidrettslag


Tiitu Berg-Johnsen

Styremedlem

Klubb: IABIL

Jarle Amundsen

Styremedlem
jarle.amundsen@live.no

Klubb: Kongsberg Aviation BIL

Tom Erik Sundsbø

Styremedlem

Klubb: Olav Thon BIL

Recep Øzeke

Styremedlem

Klubb: OUS BIL

Bjørn Magne Magnussen

Varamedlem

Klubb: KoDaFor BIL

Pernille Dørstad

Varamedlem

Klubb: Statnett BIL

Levert av IdrettenOnline