INVITASJON OG PÅMELDING

Bedriftsidretten i Oslo Akershus ønsker alle golflag i Follo velkommen til Bedriftsgolf for 2-mannslag. 

Som tidligere spilles det på lokale golfbaner i området og spillform er Fourball Match.  
 

Serieoppsett 
Hver serie vil bli satt opp i puljer av 4-6 lag, avhengig av antall påmeldte lag. Bedriftsidretten setter opp puljene og «stoppdato» for rundene. Oppmennene avtaler dag og bane seg imellom innenfor samme uke som «stoppdato». Serien avvikles fra mai til september. 
Kontaktinfo:

Administrasjon:

Moussa Elkam
Moussa.elkam@bedriftsidretten.no
 94161577

Utvalget:

Jan Widar Osaland:

913 31 480
josaland@online.no

Reglement:

Torry Kristiansen
916 55 268
 torrykristiansen@hotmail.com
PRISER 
Serieavgift kr. 1.500,- 

Greenfee betales direkte til banene.  
Påmeldte lag hefter for betaling etter påmeldingsfristens utløp! 

 

NB! Aktivitetslag/ vennelag må inngå en tilknytningsavtale med kretsen. Vi tar direkte kontakt med lagene dette gjelder når påmeldingen er mottatt. 

REGLEMENT

Spilleform:  

  • Seriespill for 2 mannslag
  • Alle avdelinger spiller Fourball Match. 
  • Alle spillere skal ha gyldig medelmskap i en golfklubb  
  • Antall lag i hver pulje er avhengig av antall påmeldte
  • Vi følger NGFs regler
  • Søknad om å utsette eller flytte kamp må sendes kretsen minst en uke før opprinnelig kampdato.

Hvem kan delta:  

Alle ansatte i bedriften over 15 år og med gyldig golfkort kan delta.
 I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) med gyldig golfkort delta.

Vennelag/Aktivitetslag og små bedriftsidrettslag 

Enkeltpersoner kan danne bedriftsgrupper

eller aktivitetsgrupper dersom de ikke har mulighet til å være

medlem i et bedriftsidrettslag. Tilknytningsavgift tilkommer. 


Dispensasjon:

Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften.


Søk om dispensasjon her


OPPSETT OG RESULTATER

Link til kampoppsettet, tabell og resultater publiseres her: