Løp 4: Nebbursvollen, Lillestrøm 5km/10km

Tirsdag 7. juni 2022

Velg mellom 5km eller 10km løype. Løypene er kontrollmålt. Bla lenger ned på siden for å se løypa og høydemeterprofil. 

Velkommen til start kl. 18:00!Beskrivelse av løypa

5 og 10 km har start og mål på samme sted.  5 km-løypa er også de 5 første kilometerne på 10-km. 5 km er markert med rødt og siste sløyfe for 10 km er markert med blått.

Start er 100 m nord for hovedinngangen til Nebbursvollen friluftsbad og løpet går sørover Badeveien til flomvollen.  Så følges flomvollen til Strømsveien hvor den tar 90 grader til høyre over Nitelva til Ruth Maiers gate.  Deretter Henrik Sørensens vei og bru over Nitelva igjen hvor løypa svinger 90 grader ned på flomvollen ved «Hammer Man».  Flomvollen følges helt til Badeveien og målgang for 5 km utenfor hovedinngangen til badet.


10 km fortsetter nordover etter passering hovedinngangen og følger asfaltert turvei til gangbrua over Nitelva.  Her tar løypa til venstre og kommer etter hvert ut på Skjærvaveien som følges til enden av industrifeltet hvor man tar inn til venstre på flomvollen.  Flomvollen følges bak industrifeltet og kommer så inn på asfaltert turvei igjen tilbake til Nebbursvollen.  For å få en nøyaktig 10 km er det lagt til en ekstrasløyfe ut Badeveien med vending ved bommen og tilbake til mål ved hovedinngangen til badet.

 

Underlaget på løypa er grus og asfalt og er så godt som helt flat.