Padelserie i Oslo

Klikk HER for å lære det grunnleggende om Padel

Nordic Padel, Oslo Nord (Rødtvet)

Pottemakerveien 10, 0954 Oslo

Hvem kan delta?

Padelserien er for alle nivåer, både nybegynneren og den erfarne. Du kan stille med en mann og en dame på laget, eller mann-mann, kvine-kvinne. Opp til deg! Alle fra 15 år og oppover kan delta, kvinner og menn. Er du fra en arbeidsplass? Gjerne meld på flere lag! Det kan være opptil 4 spillere per lag.

 

Når:

10. oktober - 14. desember 2022

Kampene spilles på kveldstid etter kl. 18:00 mandag, tirsdag eller onsdager.  

 

Sted:

Nordic Padel, Oslo Nord (Rødtvet)

Pottemakerveien 10, 0954 Oslo

 

Pris:

Påmelding innen 19. August: 5.230kr (early bird!)

Påmelding innen 15. september: 5.630kr

(Spillerne på laget registreres i etterkant, innen 16. september). 

 

Prisen inkluderer behandlingsforsikring som dekker skader som oppstår under trening og kamp i sesongen. Behandlingsforsikringen gjelder for de registrerte spillerne på laget.

Prisen kan justeres i forhold til antall påmeldte lag og kamper som skal spilles. Utgangspunktet er avdelinger med 10 lag, 9 kamper per lag. Lag som ikke er medlemmer, må tegne tilknytningsavtale som koster 1500kr. Les videre under.

 

Medlemskap og tilknytning

Laget må, for å kunne delta i seriespillet, være medlem av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets.

Lag som i henhold til NIFs lov ikke har mulighet til å danne et bedriftsidrettslag kan delta etter å ha signert en tilknytningsavtale. I stedet for medlemskontingent må laget betale en tilknytningsavgift på ca. kr. 1.500kr. Dette kommer i tillegg til prisen for seriespill som er oppgitt over.

 

Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til ett lag, mulighetene er mange. Kontakt oss gjerne på oa@bedriftsidretten.no

Kampoppsettet og resultater publiseres her når det er klart. 


Hvordan registrere kampresultat?

Som medlem får du oversikt over kampene og tabellen i appen "Min Bedriftsidrett".

Ved kampslutt skal hvert lag signere den fysiske kamprapporten, hvor resultatet står oppført. Dette resultatet registrerer hjemmelaget i appen, og legger ved bilde av kamprapporten. Resultatet er nå låst og kan ikke endres.  

Minbedriftsidrett (1).pdf

Resultatregistrering Min bedriftsidrett (1).pdf


Omramming av kamper

Dersom et lag er forhindret til å møte til kamp skal tonje.tarud@bedriftsidretten.no ha beskjed seinest en uke før oppsatt kampdato.

Ved bytting av kampdager eller motstander skal tonje.tarud@bedriftsidretten.no kontaktes, og dette skal godkjennes av administrasjonen. Hvorfor? Dette er fordi vi må endre kampoppsettet i idrettens systemer. Lagene avtaler nytt tidspunkt for kamp selv, og avtaler tid med padelhallen.

Dersom kampen ikke kan spilles gis walk over. Da vinner det andre laget 2-0.  

Påmelding gjøres via skjema

Meld på lag med en lagleder, og en assisterende lagleder. Resterende spillere kan registreres i etterkant. 

Vi fakturerer i etterkant. 

Kontaktperson fra administrasjonen: 

Tonje Tarud

Mobil: 99486311

Mail: tonje.tarud@bedriftsidretten.no  

Spillet er enkelt og morsomt!

Alle kamper i serien varer i opp til 90min. Det spilles best av 3 sett. Dersom kampen ikke er avgjort, er det det laget som ligger an til å vinne, som vinner. 5min innslåing (oppvarming) før kamp. Hjemmelaget stiller med baller. 

 • Første serve starter fra høyre del av banen og må treffe den motsatte serveruten på andre banehalvdel.
 • Ballen kan kun sprette én gang i bakken på hver side.
 • Du kan slå ballen i veggen (ikke gjerdet) på din egen side før den går over til motstanderens halvdel.
 • Når ballen spretter to ganger på motstanders halvdel, får ditt lag poenget.
 • Ballen kan smashes så den går ut av banen etter sprett.
 • Motstanderen har lov til å løpe ut av banen for å få ballen i spill igjen.    


Serve

 • Spillet starter med en underarmsserve. Det er ikke lov å treffe ballen over hoftehøyde. Man har to forsøk på serven
 • Man får ny serve om ballen toucher nettet og samtidig går innenfor serveruten, og ikke treffer  gjerdet.
 • Serven skal sprette i bakken før den kan spilles videre fra motspiller eller treffe veggen.
 • Serven kan ikke treffe sidegjerdet, kun glassveggen.


Poengsystem

 • Det telles likt som i tennis. 15/30/40/ game.
 • Set vinnes av laget som først får 6 game. Set må vinnes med 2 game. 
 • Ved 6 like i game spilles tie-break, først til 7 poeng. (Må vinnes med 2 poeng). 
 • pga god tid spiller vi ikke med golden point, men ut gamet. 
 • Det spilles best av 3 sett.


Omramming av kamper

Dersom et lag er forhindret til å møte til kamp skal tonje.tarud@bedriftsidretten.no ha beskjed seinest en uke før oppsatt kampdato.

Ved bytting av kampdager eller motstander skal tonje.tarud@bedriftsidretten.nokontaktes, og dette skal godkjennes av administrasjonen. Hvorfor? Dette er fordi vi må endre kampoppsettet i idrettens systemer. Lagene avtaler nytt tidspunkt for kamp selv, og avtaler tid med padelhallen. 

Dersom kampen ikke kan spilles gis walk over. Da vinner det andre laget 2-0.  

 

Antall spillere på laget

Hvert lag kan ha inntil 4 spillere på laget. Disse spillerne skal være registrert før første oppsatte kampdato. Disse spillerne vil være tilgjengelig for laget gjennom sesongen. 


Flere lag fra samme bedrift

Hvis en bedrift har to lag i samme avdeling kan disse spillerne ikke omrokeres på. Du må spille på ditt lag. 


Dispensasjon 

Dersom spillere fra laget er forhindret til å stille til kamp, kan man søke om dispensasjon til å bruke andre spillere som ikke er medlem av bedriftsidrettslaget. Les om dispensasjon her. 


Som medlem i Norges Idrettsforbund er vi underlagt idrettens lover og regler. Vi er dessuten et sertifisert Rent særforbund i regi av Antidoping Norge og underlagt antidoping regelverket. Fair play!


Ball

Ballen i padel er i prinsippet den samme som en tennisball, men den er noe mykere og marginalt noe mindre. Det finnes regler for hvor hardt trykk det skal være, men spiller man på amatørnivå er det like greit å spille med en tennisball.


Racket

En padelracket består ikke av strenger som den gjør i tennis og squash. En padelracket består av et kompositmateriell der slagsiden er perforert. At den ikke består av strenger gjør at kraften blir mindre og ballen får dermed ikke samme fart som i for eksempel tennis.


Vegger

Glassveggene er alltid en del av spillet, men det finnes noen regler for hvordan de kan brukes. Når man skal ta imot en ball så kan man la den stusse opp i glassveggen etter at den har stusset i bakken, ballen er da altså fortsatt «levende». Man kan til og med bruke sin egen glassvegg for å slå ballen over på motsatt halvdel. Det kan være nyttig når man blir spilt inn i en vanskelig posisjon.

Gitteret kan kun brukes når man skal ta imot en ball. Ballen er da «levende» om den først stusser i bakken og opp i gitteret (dette gjelder ikke ved serve). Om man slår ballen i gitteret på sin egen halvdel er poenget tapt. På sin egen side kan man kun benytte seg av glassveggene. Om en ball blir slått direkte i motstanderens gitter, altså at den ikke stusser i bakken først, så regnes ballen som ute.

Påmelding Padelserie i Oslo høst/vinter 2022

Påmelding Padelserie i Oslo

Sted: Nordic Padel, Rødtvet

Når: Mandager-onsdager fra kl. 18:00.

Dato: 10. oktober - 14. desember 2022


Lagsinformasjon blir brukt til fakturering.

Lagsinformasjon

Du bestemmer selv navnet på laget


Lagleder


Ass. lagleder