Kretsstyret

Kretsstyret i Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets. Tingperiode 2022 - 2023

Sammen bidrar vi til et sprekere Oslo og Akershus!

Christine Kværnæs

Kretsleder
christinek@viken.no

Lillestrøm kommune Bedriftsidrettslag

Pernille Dørstad

Fungerende nestleder
pernille.dorstad@hotmail.com 

Statnett Bedriftsidrettslag

Tom Erik Sundsbø

Styremedlem
tomerik19@hotmail.com

Olav Thon Bedriftsidrettslag

Tiitu Berg-Johnsen

Styremedlem
tiitubergjohnsen@gmail.com   

Idrettens ansattes Bedriftsidrettslag

Recep Øzeke

Styremedlem
roezeke@gmail.com

Oslo Universitetssykehus Bedriftsidrettslag 

Jarle Amundsen

Styremedlem
jarle.amundsen@live.no

Kongsberg Aviation Bedriftsidrettslag

Stein Gjøystdal

Styremedlem
stein.gjoystdal@gmail.com  

Oslo og Akershus regionale Bedriftsidrettslag

Bjørn Magne Magnussen

Varamedlem
reisendemac@me.comm

KoDaFor Bedriftsidrettslag