Kretsting 2023

 Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets avholder ordinært kretsting torsdag 30. mars kl. 18.00.
Sted: Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 0855 Oslo. Inngang resepsjonen Idrettens hus, NIF

Kretstinget er bedriftsidrettskretsens høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke, og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper ditt lag vil bli representert på Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets Kretsting.

Påmeldingskjemaet finner du under
Frist for påmelding er 22.03.2023

Fullmaktsskjema: 

Last ned og fyll ut skjemaet under, frist for å sende inn fullmaktsskjema er 22.03.2023.
Fullmaktsskjemaet sendes på mail til tore.wiken@bedriftsidretten.no 

Fullmaktsskjema kretsting.pdf  

Forslag som skal behandles på kretstinget:

Må være sendt til styret senest fire uker før kretstinget, det vil si innen torsdag 2. mars 2023.
Forslag sendes pr e-post til tore.wiken@bedriftsidretten.no

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på denne siden senest én uke før kretstinget. 

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

Forslagsrett til kretstinget:         

       a)   Kretsens styre.
       b)   Representasjonsberettiget bedriftsidrettslag.
       c)   Møteberettiget utvalg.

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på kretstinget:

      a) Kretsens styre.
      b) Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

               2 representanter fra hvert lag med under 50 medlemmer.
               3 representanter fra hvert lag med mellom 50 og 200 medlemmer.
               4 representanter fra hvert lag med over 200 medlemmer.
               2 representanter fra hvert av kretsens aktivitetsutvalg.

Møterett, talerett og forslagsrett på kretstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:  

      a)   Kontrollutvalgets medlemmer
      b)   Valgkomiteens medlemmer.
      c)   Lederne i dommerlaug, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

Møterett og talerett på kretstinget:

    a)  Representant fra NBIF og idrettskrets.
    b)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
    c)  Kretsens daglige leder.


Ta gjerne kontakt ved spørsmål – på e-post til tore.wiken@bedriftsidretten.no

Med vennlig hilsen
Kretsstyret Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets