Instruktør til gruppetrening

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 9. Jun 2020


Ønsker du å være instruktør?

Akershus Bedriftsidrettskrets søker instruktør til gruppetrening i Lillestrøm noen timer per uke.

Kanskje er du fysioterapeut eller PT, eller rett og slett har lyst til å prøve deg som instruktør. Det søkes instruktør til styrketrening organisert som sirkeltrening. Øvelseskort med bilder og beskrivelser, samt musikk er tilgjengelig for instruktørene. Treningen er i Lillestrøm og instruktøren vil få timebetalt.

Interesseskjema

Fyll gjerne ut skjemaet hvis du er interessert eller ønsker å høre mer, så tar vi kontakt med deg!


Kontakt:
Brynhild Askvik
66 94 16 20
brynhild.askvik@bedriftsidretten.no
Sykle til jobben

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 14. Mai 2020


Norges største aktivitetskampanje er i gang 19. mai, og det er helt gratis for medlemmer i Bedriftsidretten å delta. 

ALL aktivitet teller

Bedriftsidretten har arrangert Sykle til jobben-aksjonen i 47 år. Den handler om å få flere til å bruke sykkel og ta beina fatt på transportetapper. ALL aktivitet bidrar til folkehelse, og derfor kan alle som vil være med på aksjonen, fordi ALL aktivitet teller. 

Dette er en uformell og morsom konkurranse, som motiverer til å være aktiv.

Å være aktiv på transportetappene er et viktig bidrag til smittedugnaden

Å bruke kroppen på transportetappene er viktigere enn noengang. Med covid-19 trenger de som må benytte seg av offentlig kommunikasjon så mye rom som mulig. Derfor er vi ekstra opptatt av å få med flere på aksjonen, fordi det er et av våre viktige bidrag til smittearbeidet.

Gratis for medlemmer å delta

Derfor har vi også gjort det helt gratis for medlemmer i Bedriftsidretten å delta. Så er du medlem i Bedriftsidretten, anbefaler vi virkelig at du blir med! Din innsats har mye å si, både for deg selv, og de rundt deg.

Velkommen med på Norges største aktivitetskampanje!

Meld deg på: https://www.sykletiljobben.no/ 
88 % permitteres i Bedriftsidretten

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 24. Mar 2020


Permitteringer iverksatt i alle ledd av organisasjonen 

Med bakgrunn i pandemien og avstengning av all organisert idrett, har Bedriftsidretten sett seg nødt til å iverksette permitteringer i alle ledd av organisasjonen. Permitteringsgraden varierer fra halv til hel stilling, og 53 av forbundets 60 medarbeidere er berørt. 

- Målet er at man skal beholde evnen til å løse Bedriftsidrettens samfunnsbidrag når pandemien er over, nemlig å skape folkehelse gjennom fysisk aktivitet for den voksne befolkningen, sier generalsekretær Svenn Erik Bolle. 

 

Bedriftsidretten lider store inntektstap 

Bedriftsidretten er i stor grad selvfinansiert og lever av inntekter fra aktivitet de skaper selv. Det skulle vært avholdt mange arrangement og utendørs seriespill i nær fremtid, men som nå er avlyst eller utsatt. Det oppstår et stort gap når inntektene uteblir, og kostnader allerede er påløpt. 

Svenn Erik Bolle legger ikke skjul på at dette skaper store økonomiske konsekvenser for hele organisasjonen: 

- Det er helt naturlig for oss som organisasjon å vise solidaritet, opptre lojalt mot tiltakene som iverksettes mot koronaepidemien. Dette er samtidig den største krisen vår organisasjon noen gang har stått i. Permitteringer er dessverre et nødvendig tiltak for å sikre virksomheten, fortsetter Bolle. 

 

- Kommer sterkere tilbake 

- Vi har ingen andre planer enn å komme sterkt tilbake med tilbud til våre medlemmer og andre deltakere. Vi forventer at Bedriftsidretten også får en del av regjeringens krisemidler på 600 millioner kroner, og eventuelt andre midler som skal avhjelpe den situasjonen idretten har kommet i. Jeg tror vi dessverre må erkjenne at 600 millioner kun dekker en liten del av det store tapet idretten møter nå. Idretten bør få økte midler om vi skal klare å opprettholde et godt tilbud i tiden som kommer, avslutter Svenn Erik Bolle. 
Registrering av økonomiske konsekvenser

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 24. Mar 2020Artikkel av Norges idrettsforbund, 23.03.2020

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.   
For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.    

Avgjørende å kartlegge  

- En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.   

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.   


Ber idrettslag komme i gang med registrering  

- Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.  

 - Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.   

Nordiske land ønsker samme IT-løsning 

Norges idrettsforbund var raskt i gang med å lage et digitalt rapporteringsskjema for idrettslag da krisen var et faktum, og har på kort tid, takket være iherdig innsats fra NIF Digital og utviklere i andre land, laget et system for innrapportering av økonomiske konsekvenser for klubber og idrettslag. Arbeidet som er lagt ned er blitt lagt merke til av alle de andre nordiske landene som nå ønsker et tilsvarende system for sine idrettsorganisasjoner.   

- Vi setter selvsagt stor pris på anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og deler mer enn gjerne våre løsninger med våre gode samarbeidspartnere i Norden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF Digital.   

Registrer økonomiske konsekvenser
Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 18. Mar 2020


Av: Pressemelding fra NIF, 18. mar 2020

Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Norges idrettsforbund vil på vegne av hele idrettsbevegelsen takke for den umiddelbare hjelpen som vi nå har fått.

 

Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Norges idrettsforbund vil på vegne av hele idrettsbevegelsen takke for den umiddelbare hjelpen som vi nå har fått.

-Dette er fantastiske nyheter i en ellers svært vanskelig tid for Norge, og for idretten. Dette illustrerer at regjeringen har forstått nødropet vi har sendt frem til norske myndigheter. Det er også betryggende å høre at regjeringen er åpen for ytterligere tiltakspakker, sier idrettspresident Berit Kjøll.
Støtten er i første omgang innrettet mot tapte arrangementsinntekter i disse månedene, som følge av avlysninger eller andre restriksjoner som idrettsbevegelsen har blitt pålagt som følge av koronasituasjonen i Norge, og som ikke kan utsettes til senere.

- Dette er en veldig god start i en alvorlig situasjon for idrettsbevegelsen og jeg vil benytte anledningen til å rette en spesielt stor takk til kulturminister Abid Raja for en tett og god dialog i denne vanskelige situasjonen for norsk idrett. Tiltakspakken bekrefter regjeringens anerkjennelse av idrettens store betydning i samfunnet, og det er jeg veldig glad for, sier Kjøll.
Kompensasjonen skal i første omgang innrettes mot tapte billettinntekter, deltakerutgifter og eventuelt andre utgifter.

Norges idrettsforbund setter nå i gang et omfattende kartleggingsarbeid for å få full oversikt over de totale kostnadene som koronaviruset medfører, utover tapte arrangementsinntekter for norsk idrett.

- I første omgang vil Norges idrettsforbund nå gå i dialog med myndighetene for å avklare den praktiske oppfølgingen av denne støtten og hvordan dette skal fordeles i tiden fremover. Det er viktig med en smidig ordning som raskt kan tilføre likviditet til norsk idrett, sier generalsekretær Karen Kvalevåg og fortsetter;
- Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke hele idrettsbevegelsen for den fantastiske jobben som er gjort for å kartlegge de økonomiske konsekvensene knyttet til arrangementer i mars måned, avslutter Kvalevåg.
All aktivitet avlyses inntil videre

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 12. Mar 2020

All aktivitet i regi av Akershus Bedriftsidrettskrets utsettes inntil videre.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.
Imformasjon om koronavirus

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 9. Mar 2020

Vi oppfordrer bedriftsidrettslag og deltagere på aktiviteter i regi av Bedriftsidretten om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementets smittevernråd ved reiser.

Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. Ved alle arrangementer som samler mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Folkehelseinstituttet har oppdatert siden med gjengivelse av risikofaktorer og aktuelle tiltak ved gjennomføring av større arrangementer. Følg myndighetenes råd om planlengging og risikovurderinger av arrangement her.