Månedens frivillige

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 7. Nov 2018


Arvid Tomasgård og Sidsel Tanberg er sentrale personer i organiseringen av Follotrimmen. Sidsel er leder for Follotrimmen og Arvid har oppgaver knyttet til blant annet data, påmeldinger og resultater. Ekteparet møttes på et bedriftsidrettskurs i Larvik.


-Hvordan kom dere inn i Bedriftsidretten?

Arvid; -Jeg startet med bedriftsfotball i Drøbak på bedriftsidrettslaget til Frogn kommune på slutten av 70-tallet. Noen år senere startet Follo politiet opp sitt eget bedriftsidrettslag hvor jeg var oppmann i mange år. Jeg var også i en ti års periode kasserer for politiet sitt bedriftsidrettslag. Rundt slutten av 80-tallet kom jeg inn i fotballutvalget som nestleder og var med å drifte bedriftsfotballen i Follo til 2015.

-En gang på 90-tallet tok Follo politiets bedriftsidrettslag på seg det tekniske ansvaret for løpet på Museet i Drøbak, det ansvaret hadde jeg til jeg ble pensjonist i 2010, da overtok Frogn kommune. Arvid har også vært nestleder og leder i Follo Bedriftsidrettsråd. 

Sidsel; -Jeg flyttet til Hønefoss/Ringerike i 1980 og jobbet som lærer i Ringerike kommune. Der kom jeg raskt med på kommunens håndballag. Benyttet som potet, dvs. utespiller eller keeper, med andre ord der det var behov. Jeg ble leder for bedriftsidrettslaget i kommunen og rådsleder i 9 år. Nulløp deltok jeg aktivt på, det var en svært populær løpsaktivitet på Ringerike. Friidrett var jeg også med på, vi samlet poeng etter en tabell for hver enkel øvelse.

-Via bedriftsidretten har jeg deltatt på mange lederkurs, og det var på en bedriftskurs i Larvik i 1993 Arvid og jeg møttes.

-I 1997 flyttet jeg til Drøbak og ble kapret inn i rådsstyret i 1997 eller 1998. Etter det har jeg vært engasjert i arbeidet med Follotrimmen. Jeg var med å organisere i mange år mens Berit Kristiansen var leder og jeg overtok lederrollen i 2014. Samme året som EMIT-brikkene ble tatt i bruk i Follotrimmen.


-Hva mener dere er nøkkelen til et godt idrettsarrangement?

Både Arvid og Sidsel mener at nøkkelen til et godt arrangement må være når deltakerne kommer til et stevne, fotballkamp eller andre arrangement skal alt være på stell. De arrangementsansvarlige skal sørge for at baner er merket, løyper er merket, nødvendig deltakerutstyr skal være på plass. Deltakerne skal vite hvem de skal kunne henvende seg til. Det er også viktig at vi som arrangører er blide og hyggelig og tar imot deltakerne på en flott måte.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.