Månedens frivillige

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 1. Apr 2019

Rune Skoglund mottar prisen for månedens frivillige
av Liv Haugdal, Aktivitetskonsulent i Akershus Bedriftsidrettskrets.


Rune Skoglund har i mange år vært en sentral person i organiseringen av rinkbandy i Asker og Bærum. Han har vært både dommeransvarlig, dommer og leder for rinkbandyutvalget. Han er månedens frivillige i mars.


-Hvordan kom du inn i bedriftsidretten?

Jeg begynte å jobbe på Geco AS på midten av 80-tallet. De hadde både fotball og rinkbandy på programmet. Jeg har alltid holdt på med mye forskjellig idrett, så jeg ble med på begge aktivitetene. Det var den gang rinkbandy, eller hockey-pockey som det ble kalt den gang, ble spilt utendørs på Jutulbanen og banen måtte måkes i pausen.

 Samtidig hadde jeg flyttet inn på Gullhaug på Bærums Verk, og vi hadde satt i gang litt idrettsaktiviteter blant naboene. På Gullhaug var alle nyinnflyttere, så det var en fin måte å bli kjent med naboene på.

Rinkbandyen i Geco ble etter hvert lagt ned i 1989, og som betaling for en dugnad fikk nabolaget på Gullhaug drakter og utstyr fra Geco.

Formelt ble Gullhaug Highstickers grunnlagt 9/9-1990, og det laget har jeg vært lagleder for siden da.  I en periode deltok laget i både fotball- og rinkbandyserien, men dette varte vel bare 5-6 år, og siden har det kun vært rinkbandy.

Jeg ble relativt tidlig engasjert i rinkbandyutvalget, og satt der, mer eller mindre sammenhengende siden starten av 90-tallet.  Jeg trakk meg fra utvalget i 2011, og gikk inn som leder for det nystartede rinkbandydommerlauget i Asker og Bærum.  Der satt jeg til jeg trakk meg helt ut av den administrative delen av bedriftsidretten etter 2017/2018-sesongen.


-Hva mener du er nøkkelen til et godt idrettsarrangement?

Et godt arrangement vil endre seg med tiden vi lever i.  I dag går ting fortere og fortere, og idretten må endre seg slik at den tar opp i seg strømningene fra samfunnet ellers.

Jeg har 3 nøkkelord for å få til et godt arrangement:

  • Organisering
  • Tilgjengelighet
  • Engasjement

Aktivitetene må være så godt organisert at alle skjønner hva de skal gjøre, hvordan og når. Informasjon må komme tidsriktig i forkant av arrangementet.

Aktiviteten må også være på et tidspunkt av døgn og uke som gjør at deltakerne prioriterer dette foran hvile, andre aktiviteter eller familie og venner.

De som står for arrangementet må være engasjerte i det de gjør, og gjennom dette engasjementet vise interesse.  Engasjement smitter!

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.