Aktivitetsutvalg

Postet av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets den 22. Sep 2021


Aktivitetsutvalg for Ti på Topp

Formål

Aktivitetsutvalget består av bidragsytere som holder i trådene og jobber for at Ti på Topp består, blir gjennomført og utvikles i de ulike geografiske områdene. De støtter og samarbeider med toppvertene. Er du med her, har du forslag til turer og bonusturer, lokalkunnskap og har et ønske om at Ti på Topp skal vokse. Eller! Du har tanker om hvordan Ti på Topp kan nå ut til ulike folkegrupper, er flink med digitale verktøy, har gode erfaringer med samarbeidsavtaler eller annet. Det er til fordel for aktivitetsutvalget at det består av ulike typer mennesker med ulik kunnskap. 


Ulike geografiske områder

Ti på Topp Romerike

Ti på Topp Follo

Ti på Topp Asker og Bærum


Samarbeid med ansatte i Bedriftsidretten 

Aktivitetsutvalget har møter sammen med ansatte i Bedriftsidretten. Agenda for møte på høst/vinter er å arrangere premieutdeling for inneværende turkampanje, for deretter å evaluere turkampanjen. Så begynner vi å tenke på neste års turkampanje, og ser hvilke områder som må dekkes med toppturer og bonusturer. Vi samarbeider med toppvertene.


Aktivitetsutvalget er med på å gå opp turer. Du går opp turen ved hjelp av strava eller annet program, slik at vi får en gpx fil som viser deltakerne kart. Du lager en passende beskrivelse for turen, og har et ålreit bilde som skal publiseres. Momenter som må tenkes på er blant annet om det er plass til parkering og om løypa er ferdig oppmerka. Du får opplæring :)


Underveis i turkampanjen 1. mai - 15. oktober 

Underveis i turkampanjen kan aktivitetsutvalget være med på å synliggjøre Ti på Topp. Dersom du har en god idé eller tanker om hva man kan gjøre for å gjøre Ti på Topp større, kjør på! Aktivitetsutvalget er tilgjengelig for våre Ti på Topp frivillige, og skal være med på å arrangere sosiale treff for dem. Dersom du står oppført som toppvert i appen/plattformen, er du den personen som deltakere kan kontakte dersom de lurer på noe, trenger tips eller råd. 


Meld din interesse i interesseskjemaet her, på forrige side


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.